Gå direkt till innehåll
Karlstad representerad i föreningen Trästad Sveriges styrelse

Pressmeddelande -

Karlstad representerad i föreningen Trästad Sveriges styrelse

Idag har föreningen Trästad Sverige valt in Henrik Sjöberg, stadsarkitekt, som styrelsemedlem. Föreningen arbetar för en ökad samverkan mellan olika aktörer och bidrar till utveckling och kunskapsspridning när det gäller byggande i trä.

- Det är verkligen spännande och hedrande att få en styrelseplats. Det ger oss möjlighet att arbeta närmare föreningen och båda följa och driva strävandet att använda mer trä i byggande som ett led i att nå kommunens klimat- och miljömål, säger Henrik Sjöberg.

  I Karlstads kommun finns idag byggriktlinjer som säger att trä alltid ska utvärderas som materialval. Utgångspunkten är att alltid använda rätt material på rätt plats med fokus på att minska byggnadens klimatavtryck. Under de senaste åren har därför flera av kommunens byggnader byggts i trä. Trä är också en viktig näring i hela Värmland och Karlstads kommun verkar för att även andra aktörer bygger mer i trä.

  - Trästad Sveriges arbete ligger i linje med ett viktigt strategiskt område för Karlstad. Detta är ett steg i vårt arbete med att ta en tydligare nationell position när det gäller byggande i trä, säger Anders Tallgren (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

   Kommunen har varit en aktiv medlem i föreningen i cirka tio år. Föreningen är ideell och tillkom efter ett regeringsuppdrag till Länsstyrelsen i Västerbotten 2013. Dess uppdrag består av att i samverkan med intresserade kommuner utveckla kostnadseffektivt och rationellt byggande i trä, öka kunskapen om trä som byggnadsmaterial och få fler kommuner att bygga i trä, för att därmed bidra till att uppnå de svenska nationella klimatmålen.

   Mer information

   Henrik Sjöberg, stadsarkitekt, enhetschef stadsbyggnadsförvaltningen, telefon: 054-540 46 23

   Anders Tallgren (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden, telefon: 054-540 10 45

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner

   Kommunen med den glada solen som symbol

   I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.