Gå direkt till innehåll
Illustration av Karlstad.
Illustration av Karlstad.

Pressmeddelande -

Karlstad ökar i mätningen av service till företag

Karlstad får ett gott betyg i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mätning av företagarnas nöjdhet med kommunen.

Det är roligt att vi återigen ökar i mätningen och att näringslivet är nöjda med vår service, säger Frida Pettersson (C), kommunalråd och ordförande i tillväxtutskottet.

Årets NKI-resultat (nöjd kund-index) för Karlstads kommun är NKI 77. Förra året steg NKI-resultatet till 75 efter att ha legat på 69 de två tidigare åren. Årets resultat innebär att Karlstad placerar sig på plats 45 bland Sveriges kommuner som deltar i mätningen.

Karlstad ökar inom myndighetsområdena miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, bygglov och markupplåtelse där företagarna är mycket nöjda. Även bemötande, tillgänglighet och rättssäkerhet får ett gott resultat.

– Det bekräftar att vårt långsiktiga arbete med att förbättra den kommunala servicen till företagarna ger resultat och det är väldigt positivt, säger Frida Pettersson (C), kommunalråd.

– Jag är glad att näringslivet upplever att kommunen är tydlig och effektiv med ett gott bemötande. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss och företagen ska snabbt få rätt hjälp, säger Märet Engström, näringslivschef i Karlstads kommun.

Ett sätt att mäta företagsklimatet

Servicemätningen Insikt genomförs årligen av SKR. Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) och vänder sig till företagare som haft ett myndighetsärende hos kommunen. SKR:s rankning ”Öppen jämförelse Företagsklimat” som presenteras i april varje år ger jämförelser över tid och med andra kommuner. Resultatet utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete och är ett sätt att mäta företagsklimatet.

Mätningar görs inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Läs mer om undersökningen på SKR:s webbplats.

För mer information kontakta:

Frida Pettersson (C), kommunalråd och ordförande i tillväxtutskottet, telefon 070-001 61 19.
Märet Engström, näringslivschef Karlstads kommun, telefon 070-020 54 36.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Relaterat material