Gå direkt till innehåll
Foto: Johan Eklund
Foto: Johan Eklund

Pressmeddelande -

Karlstad och Kenya i partnerskap

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Karlstads kommun inleder ett kommunalt partnerskap med Makueni County i Kenya. Målet är att lära av varandra för att kunna bryta normtypiska val när det gäller studier och arbete.

Förhoppningen är att partnerskapet ska leda till förändrade sökmönster, en breddad arbetsmarknad och ökade möjligheter till arbete för i samhället marginaliserade grupper.

Besök under 2020

Förberedelseprojektet är ettårigt och startar den 1 februari 2020. Den första gemensamma aktiviteten sker i Karlstad under våren och den andra i Kenya under hösten.

Besöken ska innehålla studiebesök, möten med andra intressenter, diskussioner, framtagande och signerande av avsiktsförklaring mellan parterna. I samband med besöket i Karlstad kommer ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) att hålla i en utbildning för kommunalt partnerskap.

Deltagare i projektet

Partnerskapet har blivit möjligt tack vare ICLD och deras program Kommunala Partnerskap som riktar sig till politiker och tjänstepersoner i politiskt styrda organisationer.

Partnerskapet bygger på ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av ICLD:s samarbetsländer. Programmet finansieras av Sida.

Från Karlstads kommun deltar Alexander Torin (M), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, och Sofia Magnusson (S), vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, samt Henrik Fröling och Owe Johansson, strateger på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Från den internationella samarbetsparten deltar Adelina Mwau, vice guvenör i Makueni (Muungano Party), och Mutula Kilonzo Junior, senator i Makueni County (Wiper Party).

”Ett angeläget utvecklingsområde”

Både politiker och tjänstepersoner är positiva till partnerskapet.

- Det är glädjande att vi får möjlighet att bredda våra perspektiv och ges möjlighet att visa hur vi jobbar med demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet, säger Alexander Torin (M), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

- Det känns angeläget att hitta vägar för att bryta könsstereotypa sökmönster till utbildning och arbete. Människors drömmar och ambitioner ska inte begränsas utan tvärtemot stimuleras och uppmuntras! Att vi i Karlstad kan jobba tillsammans med Kenya i projektet kan skapa mervärden i utbytet med ett annat land och en annan kultur, säger Sofia Magnusson (S), vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

- Vi ingår ett kommunalt partnerskap för att politiker och tjänstepersoner gemensamt och praktiskt ska ta sig an ett angeläget utvecklingsområde. Med nya perspektiv ska vi angripa ett nationellt liksom lokalt uttalat utvecklingsområde. Ett område som vi dessutom inte lyckats hitta lösningar eller verktyg för att förändra nämnvärt under årtionden, säger Henrik Fröling, strateg.

För mer information kontakta:
Henrik Fröling, strateg gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 054-540 13 19
​​Alexander Torin (M), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 070-020 33 36
​​Sofia Magnusson (S), vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 070-001 05 68
​David Falk, kommunikatör gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 054-540 13 07

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.