Följ Karlstads kommun

Karlstad är Sveriges tionde bästa miljökommun

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2020 15:30 CEST

Tidningen Aktuell Hållbarhet har återigen rankat alla kommuner i Sverige, och i år hamnade Karlstad på tionde plats. Årets rankning är en kraftigt uppdaterad version med ett antal nya parametrar och kriterier.

Aktuell hållbarhets årliga kommunrankning mäter både aktiviteter och ambition på miljöområdet i Sveriges kommuner. Nytt för i år är att rankningen inkluderar kommunernas utsläpp av klimatgaser och ambitionen i klimatarbetet. Kraven som ställs blir tuffare för varje år och frågorna varierar, trots detta är Karlstad alltid med i topp. Endast två andra kommuner har en bättre snittplacering.

- Det är mycket glädjande att Karlstads kommuns breda och ambitiösa hållbarhetsarbete uppmärksammas och att vi även detta år är bland de främsta i Sverige inom området. Miljö- och hållbarhetsarbete kräver resurser, vilja och ett systematiskt arbete. I Karlstad har vi allt detta och med engagerade Karlstadsbor, medarbetare och politiker det ger resultat, säger Monika Bubholz, kommunalråd (MP).

Bra kan bli bättre

Karlstad sjönk några platser jämfört med förra året, 2019 hamnade vi på fjärde plats. Trots detta är det glädjande att veta att vi är bland de topp tio bästa, och vi fortsätter jobba för att förbättras inom miljöområdet.

- Vi har höga ambitioner för ett hållbart Karlstad. Den här utmärkelsen visar att vårt långsiktiga arbete ger resultat. Men vi slår oss inte till ro utan fortsätter att arbeta med nya utmaningar, som att minska klimatutsläppen inom transportsektorn, där det nya resecentrumet kommer göra det mer attraktivt att resa med buss och tåg, säger Torbjörn Nilsson, ordförande i miljönämnden (MP).

En sammanfattning av Karlstads styrkor och förbättringsområden enligt rankningen finns nedan. Läs mer på aktuellhallbarhet.se.

Exempel på styrkor

 • Ambitiöst och brett klimatarbete med syfte att minska utsläppen.
 • Framgångsrikt arbete med att minska klimatpåverkan från kommunens fordon.
 • Har ett strategiskt arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål).
 • Ställer hårda miljö- och energikrav vid byggnation och renoveringar.
 • Systematiskt arbete mot nedskräpning i kommun.
 • Arbetar för utökad cirkulär ekonomi.
 • Jobbar systematiskt med att minska plastanvändningen i kommunens verksamheter.
 • Tar hänsyn till värdet av ekosystemtjänster i beslutsprocesser.

Exempel på förbättringsområden

 • Inkludera klimatutmaningen som underlag i kommunens budgetarbete.
 • Andel ekologisk mat i kommunens matserveringar.
 • Åtgärdsprogram för att begränsa antalet personer som utsätts för trafikbuller.
 • Aktuell energiplan.
 • Andel skyddad natur.
 • Insatser för att begränsa spridningen av skadliga högfluorerade kemikalier som PFOS och PFAS.
 • Uppföljning av miljömässiga och sociala krav i upphandling.

För mer information kontakta:

Per-Olof Haster, miljöstrateg, 054-540 46 75

Bifogade filer

Word-dokument