Gå direkt till innehåll
Karlstad får utmärkelsen årets breddidrottskommun 2024
Karlstad får utmärkelsen årets breddidrottskommun 2024

Pressmeddelande -

Karlstad är årets breddidrottskommun

Tidningen Sport & Affärer ger Karlstad utmärkelsen årets breddidrottskommun 2023. I samma ranking placerar sig Karlstad som sjätte bästa idrottskommun sett som helhet.

- Detta är ett kvitto på allt det goda arbete som sker inte bara genom Karlstads kommun, utan genom det idrottsliga föreningslivet, säger Robert Halvarsson (MP), ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Karlstads kommun.

Prioriterar ungdoms- och motionsidrott

Karlstads kommun har särskilt prioriterat ungdoms- och motionsidrott på många sätt. Kultur- och fritidsförvaltningen har 130 stödberättigade idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Bland de stöd som erbjuds finns bland annat nolltaxa, medlemsstöd, lokalstöd och samverkan och stöd till idrottsrörelsens folkbildning. Det finns dessutom inte minst även ett aktivt planarbete med ett närhetsperspektiv för barn och unga till närmaste aktivitetsyta och idrottsanläggning. Från Sport & Affärer betonas även näringslivets engagemang i idrotten, samt även särskilda satsningar på cykeltrafik.

- Föreningslivet gör ett engagerat arbete för att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid, framför allt barn och unga. Karlstad har genom åren legat i topp inom detta område. Den här utmärkelsen ger säkerligen extra energi för att fortsätta det arbetet även i framtiden, säger Stephan Hammar, verksamhetschef, kultur- och fritidsförvaltningen.

Från Sport & Affärers beskrivning av Karlstad som årets breddidrottskommun

"Arbetar aktivt för att öka nyttjandegraden av alla idrottsanläggningar. Fastställda ambitioner om kommuninvånarnas avstånd till idrottshallar och spontanaktivitetsytor. Generellt bra närhet till det ökande utbudet av idrottsytor och hallar. I planprocessen anger kommunen att det skall vara cykelavstånd till samtliga idrottsanläggningar. Har inrättat ett folkhälsostöd som kan sökas av alla föreningar för att främja och stimulera till rörelse för Karlstadsborna. Ett spontanidrottstöd vänder sig både till medborgare och föreningar för att erbjuda hjälp med material för att stimulera till lek och rörelse i närområdet. Arbetar framgångsrikt med ”idrottsskolor” där ungdomar efter skoltid erbjuds att prova på olika idrotter utan kostnad. Bra cykelstad (Topp 5 i Sverige, Cykelfrämjandet) och en stark friluftskommun (Topp 10 enl. Naturvårdsverket)"

Kriterier breddpriset, huvudriktningar

  • Kommunens satsningar på ungdoms- och motionsidrott, inkluderande jämställd idrott och stärkt integration.
  • Kommunalt stöd till ungdomsidrotten vad gäller aktivitets- och anläggningsstöd.
  • Tillgång till idrottsanläggningar för organiserad idrott och spontanidrott.
  • Särskilda satsningar på idrotten i skolorna.
  • Tillgång till friluftsaktiviteter för motions- och handikappidrott och särskilda satsningar på cykeltrafik.
  • Det lokala näringslivets samarbete med breddidrotten.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Halvarsson (MP), ordf. kultur- och fritidsnämnden, roberthalvarsson@karlstad.se, tfn 054-540 80 05

Stephan Hammar, verksamhetschef kultur- och fritidsförvaltningen, stephan.hammar@karlstad.se, tfn 054-540 25 17


Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.