Gå direkt till innehåll
Erik Nilsson (KD), ordförande stadsbyggnadsnämnden tar emot priset.
Erik Nilsson (KD), ordförande stadsbyggnadsnämnden tar emot priset.

Pressmeddelande -

Karlstad är Årets Arkitekturkommun för andra året i rad!

Tre år i rad har Karlstad varit bland de tio kommuner som tävlat om att bli Årets arkitekturkommun. Konkurrensen har hårdnat men Karlstad tog hem segern även i år! Priset delas ut av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund och går till den kommun som lyckas bäst med att kombinera ett förhållandevis högt bostadsbyggande med goda villkor för att utveckla arkitekturen.

- Att ta hem första platsen i fjol var en fin bekräftelse på att vi gör ett bra arbete, att vinna för andra året i rad, det är riktigt roligt det, säger Erik Nilsson (KD), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Utmärkelsen grundar sig på två olika index

Utmärkelsen Årets Arkitekturkommun bygger på en poängsättning utifrån två olika index. Det första är ett index med enkätsvar från Sveriges Arkitekters medlemmar, där de bedömt hur bra kommunen arbetar med arkitektur. Det andra är ett index med offentlig statistik som värderar kommunerna utifrån aspekter som förmåga att planera byggande i relation till befolkningsutvecklingen och hur väl planerna realiseras. Priset delas ut för femte året i rad och lyfter fram de kommuner som är de bästa ur arkitekturperspektiv.

- Stadsbyggnadsnämnden arbetar långsiktigt och målinriktat tillsammans med en förvaltning som gör sitt bästa för att skapa förutsättningar för en bra utveckling av vår stad. Vi har också ett gott samarbete med de entreprenörer som bygger i Karlstad. Detta sammantaget gör att vi kan arbeta framåtsyftande gestaltningsfrågor, planlägga mark i snabb takt och bevilja bygglov så att staden kan utvecklas och växa till förmån för både Karlstadsbon och besökaren. Att få det här priset för andra året i rad är ett bevis på att hårt arbete lönar sig, säger Erik Nilsson (KD), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Klimataspekter vägs in

I år har även två klimataspekter vägts in vid bedömningen, den ena handlar om huruvida kommunen ställer klimatkrav på byggmaterial i sina egna fastigheter och det andra om kommunen är medlem i gruppen ”Klimatkommunerna”.


Motiveringen till Karlstads vinst i sin helhet

Karlstad vinner utmärkelsen Årets arkitekturkommun för andra gången. Karlstad är därmed den första kommun som vunnit två gånger och dessutom gjort det två år i rad. Karlstad har varje år sedan Årets arkitekturkommun skapades utvecklats och förbättrat sin placering. 2017 placerade sig Karlstad på en blygsam plats 62, därefter 45 och sedan på plats 10. Men Karlstad vann alltså förra året och även i år. Karlstad är den kommun som förbättrat sin placering mest av alla kommuner på topp 20, även om det finns andra kommuner som också förbättrat sin placering högst avsevärt. Framgången för Karlstad är en kombination av att arkitektkåren ger ett mycket gott omdöme samtidigt som delindexet rörande byggande, administrativa rutiner och lagefterlevnad stärkts ytterligare.

Byggande, administrativa rutiner och lagefterlevnad
Karlstad har tidigare varit årets klättrare vad gällde delindexet Byggande, administrativa rutiner och lagefterlevnad. De senaste åren har dock Karlstad legat bland de främsta när det gäller delen som rör byggande, rutiner och lagefterlevnad. Byggandet och planerat byggande är fortsatt på en bra nivå i förhållande till befolkningsutvecklingen och de delar som rör rutiner och processer fungerar fortsatt bra. Karlstad är medlem i föreningen Klimatkommunerna men ställer inte klimatkrav på byggmaterial. Här finns alltså en potential att stärka resultaten ytterligare. Sammantaget placerar sig emellertid Karlstad på en delad tredjeplats vad gäller detta index, en förbättring från förra årets sjätteplats, vilket också stärkt Karlstads totalbetyg något.

Arkitektkårens bedömning
Arkitektkårens omdöme om Karlstad ligger på en mycket hög nivå (näst högst på topp 20-listan). Förra året låg Karlstad högst. Både privatanställda arkitekter och de kommunanställda arkitekterna ger mycket höga omdömen. Det är arkitektkårens omdöme om Karlstad som skiljer resultatet från tvåan på årets topplista. Båda kommunerna får mycket höga resultat men Karlstad drar det längsta strået med några betygsenheter högre resultat från arkitektkåren.


På bilden från vänster: 
Moderator AndréJohansson, marknads- och kommunikationschef, HSB Riksförbund, Erik Nilsson (KD), stadsbyggnadsnämndens ordförande, Henrik Sjöberg, stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA och Tobias Olsson,förbundsdirektör Sveriges Arkitekter


Kontakt:

Erik Nilsson (KD), stadsbyggnadsnämndens ordförande, telefon: 054-540 12 77

Henrik Sjöberg, chef, stadsarkitektenheten, telefon: 054-540 46 23


Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.