Gå direkt till innehåll
Karlstad Årets arkitekturkommun – fjärde året i rad!

Pressmeddelande -

Karlstad Årets arkitekturkommun – fjärde året i rad!

Det står nu klart att Karlstad för fjärde året i rad tar hem titeln Årets arkitekturkommun. Ett svårslaget rekord då ingen kommun vunnit priset flera år i rad. Priset är en samverkan mellan vad arkitektkåren ger för omdömen och statistik gällande byggandet i kommunen.

- Det är helt fantastiskt att vi kunde vinna i år igen, en otrolig prestation. Jag är mycket glad och stolt över priset som är ett kvitto på att byggtakten varit fortsatt god och att vår samverkan med arkitektkåren och andra i byggbranschen fungerar mycket väl, säger Anders Tallgren (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Statistik – en del av bedömningsgrunden

Priset Årets arkitekturkommun delas ut baserat på två olika index, den offentliga statistiken är hämtad från SCB:s register rörande befolkning, boende och byggande. Utöver det har även uppgifter från Boverkets Bostadsmarknadsenkät vägts in för att värdera hur kommunernas administrativa rutiner kring planering, boende och byggande fungerar och hur de lever upp till olika lagkrav. Från 2020 ingår även aspekter på kommunernas hållbarhetsarbete.

Karlstads kommun hamnar på samma poäng i år som tidigare år i denna del av jämförelsen. Det betyder att byggandet och det planerade byggandet ligger på en fortsatt hög nivå, rutiner och processer fungerar bra och lagefterlevnaden är hög. Karlstad är också med i föreningen Klimatkommunerna och ställer krav på hållbarhetsaspekter när det gäller byggmateriel, något som stärkt resultatet något.

- Vi är verkligen glada över att få ta emot priset ett år till. Det ger oss uppmuntran och ett betyg på att det sätt vi jobbar på med byggprocessen, från planläggning till färdiga byggnader, och i samverkan med aktiva aktörer, är framgångsrikt och uppskattat av branschen. Något som kommer Karlstadsborna till del genom mer, snabbare och bättre byggande, säger Marie Eddeborn, tf stadsbyggnadsdirektör.

Arkitektkårens bedömning – andra delen i bedömningen

Den andra delen av bedömningen utgörs av enkäter riktade till Sveriges arkitekter som fått ge sin bedömning av kommunen. I den här bedömningen ligger Karlstad i topp och når ett medelvärde på 94 av 100 möjliga. Det är arkitekternas omdöme som skiljer Karlstad från tvåan och trean på årets lista.

- Vi jobbar löpande med olika aktiviteter för att skapa gott samarbete med arkitektkåren, exempelvis har vi ett väl inarbetat dokument som vi kallar Arkitektur Karlstad som bidrar till att vi har en samsyn kring arkitektur och byggande. Under förra året genomförde vi också en utställning i Karlstadsrummet i samverkan med flera arkitektbyråer som hade möjlighet att visa upp hur de arbetat med arkitektur i Karlstad, säger Henrik Sjöberg, stadsarkitekt.

Mer information

Henrik Sjöberg, stadsarkitekt, enhetschef stadsbyggnadsförvaltningen, telefon: 054-540 46 23

Anders Tallgren (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden, telefon: 054-540 10 45


Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.