Gå direkt till innehåll
Jungmansgatan stängs av för trafik till 26 mars

Pressmeddelande -

Jungmansgatan stängs av för trafik till 26 mars

Etapp ett av Vikenförbindelsen är klar och arbetet med etapp två och Sjömansgatan fortsätter. På måndag 30 november påbörjas byggnationen längs Jungmansgatan och gatan stängs av för all trafik till 26 mars.

Sen några veckor tillbaka är Tullhusgatan öppen för trafik igen och Packhusallén öppnade 20 november. Det återstår några kompletteringar och trädplanteringar till våren men i det stora hela är etapp ett av Vikenförbindelsen klar. Måndag 30 november påbörjas arbetet med Jungmansgatan i Viken som kommer vara avstängd för både biltrafik, gående och cyklister till 26 mars.

- Här ska det bli två körfält, en separerad gång- och cykelbana på västra sidan och ett gångstråk på östra. Det är det trångt mellan byggnader och gatan så för att kunna arbeta så snabbt och säkert som möjligt har vi valt att stänga gatan helt, säger Jan Söderberg projektledare.

Gående och cyklister får istället ta vägen intill Wennbergsparken och bilister får åka via Hamngatan, Kvarnbergsgatan eller Konduktörsgatan istället. I korsningen mellan Hööksgatan och Kvarnbergsgatan regleras trafiken med hjälp av trafiksignal och det blir ett tillfälligt parkeringsförbud på Kvarnbergsgatan för att underlätta trafikflödet.

Cirkulationsplatser och skyfallssäkring

Vikenförbindelsen är tänkt att förbättra trafikflödet genom centrala Karlstad och förenkla det hållbara resandet till fots, på cykel och buss. Under våren påbörjas arbetet med två cirkulationsplatser vid Jungmansgatan, en i korsningen Hööksgatan/ Sjömansgatan och en i korsningen mot Kvarnbergsgatan/Vikengatan. Tanken är att få trafiken att flyta smidigt samtidigt som bilister från mindre trafikerade gator ska kunna ta sig ut på ett säkert sätt.

I projektet Vikenförbindelsen ingår mer än bara trafiklösningar. Samtidigt som vägen byggs om så görs insatser för att kunna leda regnvatten från Tingvallastaden och säkra Viken från översvämning. Under vintern ska en stor dagvattenledning grävas ned i Wennbergsparken. Med hjälp av den stora ledningen kan vatten ledas bort från västra Tingvallastadens vid större skyfall. Det är en stor ledning som kräver ett rejält schakt för att få ner så det kommer att se stökigt ut men parken ska återställas så snart grävningen är klar.

För mer information kontakta:

Jan Söderberg, projektledare 054-540 70 81

Michael Sundholm, utvecklingssamordnare 054-540 68 63

Lisa Hygge kommunikationsstrateg 054-540 68 34

Ämnen

Taggar

Regioner