Gå direkt till innehåll
Isbrytning för dagvattenledning i Mariebergsviken

Pressmeddelande -

Isbrytning för dagvattenledning i Mariebergsviken

I början på nästa vecka, vecka 10, kommer Karlstads kommun bryta upp delar av isen i Mariebergsviken för att lägga ner dagvattenledningar. Arbetet är en viktig del i att framtidssäkra centrala Karlstad från översvämning som ingår i Vikenförbindelsen-projektet. Delar av Mariebergsviken kommer spärras av och gång och cykelvägen längs Sjömansgatan leds om.

För ett antal veckor sedan sattes brunnar och ledningar ner i Sjömansgatan och nu ska dessa kopplas samman med ledningar ut i vattnet.

- Det är en stor ledning som ska 50 meter ut i vattnet och två kortare ledningar. Vi bryter isen längs Sjömansgatan och längs bryggorna i västra sidan av viken, säger Jan Söderberg projektledare.

Förrädiska isar

På många håll i landet har isen varit förrädisk den senaste tiden och Svenska Livräddningssällskapet i Värmland avråder nu från att ge sig ut på isen.

- Vi fick på kort tid en fin is i januari och lika snabbt har den nu försvunnit. Därför avråder vi från av ge sig ut på osäkra isar i södra Värmland, säger Göran Karlsson ordförande för Svenska Livräddningssällskapet Värmland.

Även Solstaskärets långfärdsskridskoklubb, som sköter skridskobanan i Mariebergsviken, har stängt av banan och avslutat bevakningen av isen.

För mer information kontakta:

Jan Söderberg, projektledare 054-540 70 81

Michael Sundholm, utvecklingssamordnare 054-540 68 63

Göran Karlsson, ordförande för Svenska Livräddningssällskapet Värmland 070-567 33 99

(Lisa Hygge, kommunikationsstrateg 070-001 06 62)

Ämnen

Taggar

Regioner