Gå direkt till innehåll
Maria Fiskerud och Torbjörn Nilsson (MP), ordförande i miljönämnden
Maria Fiskerud och Torbjörn Nilsson (MP), ordförande i miljönämnden

Pressmeddelande -

Insatser för fossilfritt flygande får Karlstads kommuns klimatpris 2020

Maria Fiskerud från Karlstad har under flera år, i olika konstellationer och i olika roller, arbetat för att Sverige ska kunna ställa om till ett fossilfritt flyg. För sitt arbete och sitt engagemang har hon nuutsetts till 2020 års vinnare av Karlstads kommuns klimatpris.

Maria Fiskerud har bland annat lett uppbyggnaden av Fly Green Fund, som hittills levererat i storleksordningen 1400 ton bioflygbränsle till svenska flygplatser. Hon har även varit drivande i innovationsklustret Fossilfritt flyg 2045, en nationell samverkansplats som ska bidra till att Sverige år 2045 har fossilfria flygtransporter.

- Att flyga är idag det mest klimatpåverkande sättet att resa. Inom de närmaste 10-20 åren får vi räkna med att flygandet behöver minska. Men vi kommer att flyga även i framtiden, och därför är det jätteviktigt att ställa om flyget - framtidens flygtrafik måsta vara fossilfri. Maria Fiskerud har på ett initiativrikt sätt arbetat för att klimatbelastningen från flyget ska minska. Hon har varit en viktig kraft för att branschen och politiken nu har börjat satsa på bioflygbränse och elflyg. Det är en otroligt viktig insats för klimatet och det vill vi uppmärksamma, säger Torbjörn Nilsson (MP), ordförande i miljönämnden.

Stolt mottagare

Maria Fiskerud tog emot diplom och prissumman på 25 000 kronor på vid en coronasäkrad liten ceremoni hos sin gamla samarbetspart Karlstad airport under tisdagen.

- Jag är både stolt och glad över att få det här priset. Jag tycker det är extra roligt att det uppmärksammas i min hemkommun. Det var här arbetet med det fossilfria flyget började, säger Maria Fiskerud.

Ser ljust på framtiden

Förutom klusterledare för Fossilfritt flyg 2045 har Maria Fiskerud även varit projektledare för flera olika elflygsprojekt och hon har gott hopp om framtiden för fossilfritt flyg.

- Vi har stora möjligheter att klara Sveriges mål om fossilfritt inrikesflyg 2030 och ha både in- och utrikesflyget fossilfritt 2045. Flera av de tekniska lösningarna finns redan, det som saknas är marknaden och finanserna för att komma igång i stor skala. Vi bor i den delen av världen där vi vill vara föregångare inom området och har en flygbransch som satsar på att hitta framtidslösningar för ett fossilfritt flyg, säger Maria Fiskerud.

Om klimatpriset

Varje år delar Karlstads kommun ut ett klimatpris. Syftet med priset är att uppmärksamma kreativa aktörer som inom de senaste åren har gjort insatser som visat tydliga resultat inom området ”minskad klimatpåverkan”. Alla privatpersoner, föreningar, organisationer, företag som bor och/eller är verksamma inom Karlstads kommun kan nomineras till priset. Vinnaren utses av miljönämnden. 2020 års vinnare är alltså Maria Fiskerud.

Miljönämndens motivering

Att ersätta fossilt flygbränsle med bioflygbränsle är ett viktigt steg i att minska flygets klimatbelastning. Maria Fiskerud har länge, med ett stort engagemang och på ett initiativrikt sätt, jobbat för att minska klimatbelastningen från flyget. Hon har bland annat lett uppbyggnaden av Fly Green Fund, som hittills levererat i storleksordningen 1400 ton bioflygbränsle till svenska flygplatser. Maria har även varit drivande i innovationsklustret Fossilfritt flyg 2045, en nationell samverkansplats som ska bidra till att Sverige år 2045 har fossilfria flygtransporter.

För mer information kontakta

Torbjörn Nilsson (MP), ordförande i miljönämnden, tfn 054-540 46 89

Maria Fiskerud, tfn 070-607 11 61

(Annica Granlund, kommunikationsstrateg för miljöförvaltningen, tfn 054-540 68 66)

Ämnen

Taggar

Regioner

Relaterat material