Gå direkt till innehåll
IF Göta tilldelas uppdraget att ta över driften av motionscentralen på Skutberget

Pressmeddelande -

IF Göta tilldelas uppdraget att ta över driften av motionscentralen på Skutberget

Idag beslutade teknik- och fastighetsnämnden att tilldela upphandlingen av driften av motionscentralen på Skutberget till IF Göta.

Kommunstyrelsen i Karlstads kommun har tidigare beslutat att utreda utvecklingsmöjligheter och hitta verksamheter till de viktigaste byggnaderna på Skutberget. En av dessa byggnader är motionscentralen och idag har teknik- och fastighetsnämnden fattat beslut om vem som blir så kallad driftentreprenör där.

- Jag är övertygad om att de kommer att bli ett positivt tillskott till Skutberget. IF Göta har goda förutsättningar att bidra till olika möjligheter för friskvård och rörelse som vi tror kommer att tilltala många Karlstadsbor, säger Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Vad beslutet innebär

Dagens beslut innebär att IF Göta har tilldelats uppdraget att driva verksamheten i motionscentralen. Avtalet gäller i maximalt 10 år och sedan måste en ny upphandling ske. Skötsel och underhåll av byggnaden kommer även fortsättningsvis att skötas av kommunen.

Beslutet innebär inte att IF Göta har något uppdrag att utveckla övriga delar av Skutberget men kommer vara en viktig samtalspart i diskussionerna om den framtida utvecklingen av både motionscentralen och Skutbergsområdet i stort.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas till och med den 8 juli 2024. Efter att avtalsspärren löpt ut kan avtal tecknas. Under förutsättning avtalet skrivs är planen att IF Göta tar över driften av motionscentralen 1 oktober 2024.

Vad som kommer hända med de andra utpekade byggnaderna på Skutberget; Skutbergsgården och Fintatorpsgård, är ännu inte beslutat.

För mer information kontakta

Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, tfn 054-540 12 85

Johan Engberg, kanslichef IF Göta Karlstad, tfn 0730-35 00 55

(Annica Granlund, kommunikationsstrateg, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 68 66)

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.