Gå direkt till innehåll
Hamngatan, Tullhusgatan och Löfbergsrondellen öppnar för trafik

Pressmeddelande -

Hamngatan, Tullhusgatan och Löfbergsrondellen öppnar för trafik

Första delen av Vikenförbindelsen är nästan helt klar och byggnationen av etapp två är redan igång. Imorgon, fredag, öppnas Tullhusgatan, hela Löfbergscirkulationen och Hamngatan för trafik igen.

Vikenförbindelsen är tänkt att förbättra trafikflödet genom centrala Karlstad och förenkla det hållbara resandet till fots, på cykel och buss. Sedan arbetet påbörjades i februari har Tullhusgatan varit helt eller delvis avstängd för biltrafik. Nu är största delen av arbetet klart på första etappen. Gatan har genomgått en omfattande ombyggnad och även fått nya funktioner.

- Det har varit ett komplicerat projekt och det blir alltid en extra utmaning när vi behöver arbeta i miljöer där många människor rör sig och arbetar. Men jag är verkligen tacksam för den förståelse vi mött från alla som påverkats av vårt arbete, säger Jan Söderberg, projektledare för Vikenförbindelsen.

Från fredag morgon är Tullhusgatan från Orrholmen till Hamngatan inklusive Löfbergscirkulationen och anslutande gator åter öppna för biltrafik. Det återstår en del kompletterande arbeten men inte något som kommer att påverka framkomligheten nämnvärt. Den del av Packhusallén som leds om via en tillfällig väg på det gamla coop-området beräknas kunna öppna i slutet av november eller början av december.

- Det känns bra att vi nu kunnat öppna Tullhusgatan som är en viktig del i stadens trafiksystem. Vikenförbindelsen är en viktig förutsättning när vi ska skapa ett funktionellt resecentrum och ett attraktivt centrum, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Byggnationen mot ett enklare resande fortsätter

Byggnationen av etapp två av Vikenförbindelsen, längs Sjömangatan, har redan påbörjat. Det är mycket som ska byggas längs Sjömansgatan. Bland annat ett översvämningsskydd vid Mariebergsviken, ett busskörfält, och två cirkulationsplatser. En i korsningen Hööksgatan och en till vid Vikengatan/Kvarnbergsgatan. Vi skapar även separerade gång- och cykelstråk, lägger ner en stor dagvattenledning och planterar träd.

I slutet på november kommer vi börja arbeta på Jungmansgatan. Då kommer vi stänga av gatan helt för biltrafik. Byggnationen av Vikenförbindelsen väntas pågå till 2023.

För mer information kontakta:

Jan Söderberg, projektledare 054-540 70 81

Henrik Lander (C) ordförande i teknik- och fastighetsnämnden 054-540 12 78

Michael Sundholm, utvecklingssamordnare 054-540 68 63

Lisa Hygge kommunikationsstrateg 054-540 68 34

Ämnen

Taggar

Regioner