Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 25 januari

Pressmeddelande -

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 25 januari

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 25 januari beslutades det bland annat om ansökan om deltagande i Mobilitetsprogrammet, uppföljning av internkontrollplan 2022 samt redovisning av personuppgiftsincidenter andra halvåret 2022.

Mobilitetsprogrammet – politiskt initiativ

Vid gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 14 december 2022 lade Sofia Magnusson (S) fram ett politiskt initiativ om att undersöka möjligheten att ansöka om deltagande i Skolverkets pilotprojekt Mobilitetsprogrammet. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fick i uppdrag att vidare undersöka möjligheterna till deltagande.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.

Uppföljning av internkontrollplan 2022

Uppföljningen visar en sammanställning av resultatet från de internkontroller som genomförts inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen under 2022. Kontrollrapporten visar att verksamheten behöver planera åtgärder för att förbättra kvalitén inom flera områden. Förbättringsåtgärder har redan satts in inom hur hanteringen vid kränkande behandling sker samt verksamhetens beroende av nyckelpersoner.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens uppföljning.

Redovisning av personuppgiftsincidenter andra halvåret 2022

Under perioden inrapporterades totalt 6 misstänkta personuppgiftsincidenter.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens redovisning.

Övriga beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade även om:

  • Delegeringsbeslut.
  • Anmälan om misstanke om diskriminering och kränkande behandling.
  • Protokoll central samverkan.

Informationsärenden

Tjänstepersoner från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen informerade bland annat om:

  • Lokalutredning IV-Gymnasiesärskolan Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Protokoll och handlingar

På karlstad.se hittar du alla ärenden och beslutsunderlag samt protokollet när det är justerat.

För mer information kontakta:

Anders Peterson, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 054–5403530

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.