Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 25 augusti

Pressmeddelande -

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 25 augusti

Höstens första gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd innehöll endast ett ärende. Det handlade om återställande av social investeringsfond.

Social investeringsfond, Skolnärvaroprojektet - återställande av investeringsfondens kapital

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2012 om att inrätta en social investeringsfond. Kommunstyrelsen fastställde i januari 2014 riktlinjer och omfattning och beslutade att i samband med 2013 års bokslut att öronmärka 10 miljoner kronor av kommunens resultat. Fondens syfte är att medel ska kunna användas för långsiktigt förebyggande socialt arbete och insatserna ska på ett tydligt sätt leda till mätbara minskade kostnader.

Kommunfullmäktige har beslutat att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden i samråd med barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för återställande av den sociala investeringsfondens kapital med avseende på skolnärvaroprojektet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan inte mäta någon kostnadsminskning inom nämndens område och därmed kan ingen återbetalning göras till den sociala investeringsfonden.

Informationsärenden

Tjänstepersoner från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen informerade om:

  • Antagningen
  • Kommunala aktivitetsansvaret
  • Covid -19 lägesinformation
  • Sommarskola
  • Datorer

Protokoll och handlingar

På karlstad.se hittar du alla ärenden och beslutsunderlag samt protokollet när det är justerat.

För mer information kontakta:

Alexander Torin, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 072 717 58 71

Ämnen

Taggar

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nästan 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar drygt 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.