Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 23 november

Pressmeddelande -

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 23 november

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 23 november beslutades det bland annat om en återrapport angående fler ungdomar i arbete eller studier samt ändrade programstrukturer för nationella yrkesprogram.

Återrapport – Politiskt initiativ – fler ungdomar i arbete eller studier

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i september 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att

 • förutsättningslöst utreda hur Karlstads kommun i samverkan med andra kan bli bättre på att kraftigt minska antalet ungdomar som inte når gymnasieexamen eller är i arbete före 20 års ålder
 • i utredningsarbetet studera relevant forskning och hur andra kommuner som lyckas bättre än Karlstad arbetar
 • i utredningen ”vända på alla stenar”
 • föreslå hur vi framöver organiserar och genomför arbetet för att nå målen
 • ta fram budgetunderlag för de förslag som kan öka de kortsiktiga kostnaderna.

En delrapport samt tillhörande budgetunderlag presenterades och godkändes av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 16 februari 2022. I denna återrapport redovisas svar på ovanstående. Förvaltningens förslag i en sammanfattning:

 • Kommunalt aktivitetsansvar Karlstad ska ha en egen enhetschef tillika rektor.
 • Nära samarbete BUF/AFS – sömlös organisation för att jobba med målgruppen uvas 16-25 år.
 • Mottagningsenhet samorganiseras under ansvarig chef KAA-organisation för att främja sömlösa övergångar mellan IM och KAA.
 • Samarbetsavtal folkhögskolor – möjliggöra ytterligare studiealternativ.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag.

Uppdrag att öka den digitala servicen till medborgare – 2022–2023

Samtliga nämnder och bolag ges i uppdrag att öka den digitala servicen till sina målgrupper. Uppdraget ska ske i samverkan med kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och bolag i syfte att säkra en enhetlig organisation och en helhetsupplevelse utifrån ett kundperspektiv. En första återrapport gjordes till kommunstyrelsen januari 2022. En andra återrapport ska ske till kommunstyrelsen senast i december 2022.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag.

Nationell idrottsutbildning handboll: 2023–2026

Nulägesbedömning av nationell idrottsutbildning (NIU) i handboll visar att Karlstad och närområdet inte håller den högre nivå av elitkaraktär som krävs.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag.

Remiss – Avseende Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörigheter på alla yrkesprogram

Karlstads kommuns remissvar till Skolverket.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens remissvar.

Övriga beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade även om:

 • Redovisning av delegeringsbeslut.
 • Anmälan om kränkande behandling och diskriminering.
 • Protokoll central samverkan.

Informationsärenden

Tjänstepersoner från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen informerade bland annat om:

 • Gymnasieforum 2022.
 • Återredovisning till Skolinspektionen RKG SÄG2.
 • Beslut från Skolinspektionen RKG SÄG6.
 • Gymnasiesamverkans sammanträde.

Protokoll och handlingar

På karlstad.se hittar du alla ärenden och beslutsunderlag samt protokollet när det är justerat.

För mer information kontakta:

Alexander Torin, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 072-717 58 71

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.