Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 22 mars

Pressmeddelande -

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 22 mars

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 22 mars beslutades det om redovisning av regelbunden kvalitetsgranskning av Sundsta-Älvkullegymnasiet 6 samt fyllnadsval av ledamot till nämndens budgetkommitté.

Redovisning av regelbunden kvalitetsgranskning av Sundsta-Älvkullegymnasiet 6

Redovisning av de åtgärder som är vidtagna i samband med Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av gymnasiesärskolans individuella program.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut:

 • Gymnasie-och vuxenutbildningens redovisning av vidtagna åtgärder inom gymnasiesärskolans individuella program godkänns. Rapporten tillsammans med skolenhetens årsredovisning skickas in som huvudmannens svar till Skolinspektionen.
 • Omedelbar justering.

  Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag.

  Fyllnadsval av ledamot till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budgetkommitté

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utsåg vid sitt sammanträde den 25 januari 2023 ledamöter och ersättare till budgetkommittén. Emma Andersson (S) har beviljats entledigande från sitt uppdrag i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och där med budgetkommittén, och ersätts av Liselotte Siivonen (S).

  Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag.

  Övriga beslut

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade även om:

  • Delegeringsbeslut.
  • Anmälan om misstanke om diskriminering och kränkande behandling.
  • Protokoll central samverkan.

  Informationsärenden

  Tjänstepersoner från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen informerade bland annat om:

  • Preliminär antagning.
  • Kommunalt aktivitetsansvar.

  Protokoll och handlingar

  På karlstad.se hittar du alla ärenden och beslutsunderlag samt protokollet när det är justerat.

  För mer information kontakta:
  Anders Peterson, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 054-540 35 30

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kommunen med den glada solen som symbol

  I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.