Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 22 februari

Pressmeddelande -

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 22 februari

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 22 februari beslutades det bland annat om utredning av vuxenutbildningen, delegering av arbetsmiljöuppgifter och årsredovisning 2022.

Politiskt initiativ – Utredning vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fick ett utredningsuppdrag, via ett politiskt initiativ, att utreda vuxenutbildningens driftsformer. Förvaltningen överlämnar utredningen med följande förslag till beslut:

  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner utredningen.
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att upphandling av SFI ska genomföras.
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att upphandling ska genomföras gällande yrkesförarutbildning – godstrafik.
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att upphandling ska genomföras gällande industriutbildning – träteknik.
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att vård- och omsorgsutbildning bedrivs i egen regi för nya studerande från hösten 2023.
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att barnskötarutbildning bedrivs i egen regi för nya studerande från hösten 2023.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.

Delegering av arbetsmiljöuppgifterna från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till skoldirektören 2022–2026

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret. För att uppnå en god och hållbar arbetsmiljö behöver det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivas aktivt och i nära anslutning till det dagliga arbetet. För att det ska bli genomförbart fördelar arbetsgivaren skriftligen de arbetsmiljöuppgifter samt de befogenheter som behövs.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.

Årsredovisning 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram årsredovisning 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Det ekonomiska resultatet visar på 10,2 miljoner kronor i överskott med ett justerat resultat efter demografijustering på 0,7 miljoner kronor.

Omvärldens oroligheter och den ekonomiska situationen med inflation och kostnadsökningar har påverkat verksamheten.

Demografiavstämningen visar på att elevprognosen för 2022 har varit väl positiv och nämnden ska därför lämna tillbaka cirka 9,5 miljoner kronor.

Nämndens grundram för investeringar är 5,6 miljoner kronor. Därtill har nämnden fått ett tillskott på cirka 8,1 miljoner kronor. Totalt visar investeringsredovisningen ett överskott på 5,0 miljoner kronor.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att bifalla årsredovisningen.

E-förslag från medborgare – Skolskjuts gymnasiet

I ett e-förslag föreslår en medborgare att gymnasieelever som bor på landsbygden borde få rätt till skolskjuts med de bussar som kör grundskoleelever. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att förslaget inte är genomförbart då skolskjutsarna för grundskoleelever endast har plats för sina egna elever. Förvaltningens förslag till beslut är att avslå e-förslaget.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag och att därmed avslå e-förslaget om skolskjuts.

Övriga beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade även om:

  • Delegeringsbeslut.
  • Anmälan om misstanke om diskriminering och kränkande behandling.
  • Protokoll central samverkan.

Protokoll och handlingar

På karlstad.se hittar du alla ärenden och beslutsunderlag samt protokollet när det är justerat.

För med information kontakta:

Anders Peterson, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 054–5403530

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.