Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet 12 februari 2020

Pressmeddelande -

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet 12 februari 2020

Årsredovisning för 2019. Det var ett av ärendena som behandlades på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens möte den 12 februari.

Årsredovisning 2019

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 0,8 miljoner kronor för 2019.

Skolenheterna har mindre negativa budgetavvikelser. Vuxenutbildningens upphandlade verksamhet, skolmåltidsverksamheten samt centrala konton har en positiv avvikelse.

Fördelat per verksamhet redovisar gymnasieskolan en negativ budgetavvikelse medan gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan redovisar överskott.

Handlingar och protokoll

Handlingar till samtliga ärenden finns på karlstad.se. Där publiceras också protokollet när det är justerat

För mer information, kontakta:

Birgitta Larsson, skoldirektör gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 054-540 13 64
Alexander Torin (M), ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 054-540 81 12
David Falk, kommunikatör gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 054-540 13 07

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.