Gå direkt till innehåll
Det blev premiärgrillning intill byggplatsen där nya förskolan Rödklövern kommer ligga. På förskolegården kommer barn och pedagoger ha en helt egen grillplats.
Det blev premiärgrillning intill byggplatsen där nya förskolan Rödklövern kommer ligga. På förskolegården kommer barn och pedagoger ha en helt egen grillplats.

Pressmeddelande -

Grillpremiär på byggstarten av Rödklöverns förskola

Idag firade kommunen byggstarten av Jakobsbergs första förskola med en grillpremiär. Rödklövern blir den första byggnaden som kommer stå klar i den nya stadsdelen. Den nya förskolan ska ligga intill Jakobsbergsskogen och både byggnaden och utemiljön inspireras av naturen med byggnation i trä, sedumtak och lekutrustning i trä. Förskolan ska stå klar sommaren 2021.

Jakobsberg ska bli Karlstads nya gröna stadsdel och när hela området står klart kommer det finnas omkring 4000 bostäder. I första etappen byggs det 800 bostäder, infrastruktur, ett grönt stråk med utegym och ett naturområde för rekreation skapas. Den byggnad som kommer stå klar först är förskolan Rödklövern.

- En förskola är en väldigt viktig del av en stadsdel och här kommer vi ha plats för omkring 100 barn och ett stort produktionskök. Det blir en fantastisk lärmiljö för pedagogerna och lekmiljö för barnen, säger Niklas Wikström (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Förskolan består av två flyglar i två plan och blir omkring 1600 kvadratmeter inklusive produktionsköket. I den västra flygeln finns två avdelningar för yngre barn med fin kontakt mot gården. I den uppglasade länken mellan västra och östra flygeln ligger en matsal där två avdelningar kan äta samtidigt. På det övre planet ligger tre avdelningar för lite äldre barn, personalutrymmen och ett torg med en sittgradäng.

Värmländsk skog blir förskola

Större delen av förskolan Rödklövern kommer bestå av trä som kommer från värmländska och mellansvenska skogar. Även de träd som måste tas ned i samband med etableringen av skolan kommer att återanvändas, bland annat som delar av utemiljön.

- Här blir det mer än en vanlig lekplats. Utemiljön inspireras av naturen och friluftsliv med bland annat en egen grillplats säger Henrik Lander (C) ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Gården kommer att ha många platsbyggda lösningar av naturmaterial. Klassiska gungställningar och trehjulingsstall ersätts av mer konkurrensfri lekmiljö som stimulerar barnens kreativitet, könsblandad lek och mindre konfliktskapande situationer. Tanken är också att barnen som går på förskolan kommer att göra många utflykter i Jakobsbergsskogen.

För mer information kontakta:

Niklas Wikström (L) ordförande i barn- och ungdomsnämnden 054-540 12 82

Henrik Lander (C) ordförande i teknik- och fastighetsnämnden 054-540 12 78

Patrik Johansson, projektledare 054 540 68 28

Lisa Hygge, kommunikationsstrateg 054-540 68 34

Ämnen

Taggar

Regioner