Följ Karlstads kommun

Glöm Google maps, besök Karlstadsrummet istället!

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2020 15:00 CET

Gamla kartor över Karlstad

Karlstadsrummets nya temautställning heter ”Kartor förr och nu” och tar dig med på en spännande resa i kartornas värd. Visste du att vi har kartor från 1700 talet? Eller att Våxnäs blev en del av Karlstad så sent som 1904? Den nya utställningen på Karlstadsrummet finns också som pdf så att du kan ta del av den på ett coronasäkert sätt. 

Gamla och nya kartor samsas på temautställningen ”Kartor förr och nu” och den nyfikna kan snabbt lära sig flera saker om hur Karlstad såg ut förr. Exempelvis kan man läsa om den omfattande byråkratin som uppstod när Wåxnäs blev en del av Carlstad. Eller varför inte ta reda på hur många av manskön respektive qvinkön som bodde i Carlstad 1857?

Kartutställningen visar också flera moderna kartor och de möjligheter de ger både dem som arbetar med samhällsbyggnad och för gemene man. Kommunen har ett stort utbud av kartor där olika typer av information kan läggas på utifrån önskemål och behov. Ett exempel är solkartan där du som är husägare kan se hur just ditt hus kan nyttjas för solceller. Andra exempel är kartan över badplatser, kartan som visar vår kulturmiljö och kartan över våra vandringsleder.

- Kartor är en viktig del i vårt arbete på stadsbyggnadsförvaltningen, både när vi planerar hur staden ska utvecklas och bebyggas, när vi lämnar bygglov och inte minst inom lantmäteriverksamheten. Det är på stadsbyggnadsförvaltningen som kommunens kartor hålls uppdaterade och det är vi som tar fram kartor med ny information på. Det är därför naturligt att vi också har tillgång till många gamla kartor som både är historisk dokumentation och ett vackert hantverk, säger Lars-Håkan Bengtsson, lantmäterichef.

Välkommen att ta del av utställningen digitalt.

Mer informtaion:

Lars-Håkan Bengtsson, lantmäterichef, mejl: Lars-hakan.bengtsson@karlstad.se telefon 054-540 45 25

Monika Martinsson, kommunikationsstrateg, mejl monika.martinsson@karlstad.se telefon 054-540 47 07