Gå direkt till innehåll
Framtidens trafikplanering i Karlstadsrummet

Pressmeddelande -

Framtidens trafikplanering i Karlstadsrummet

Hur tänker ni egentligen och hur ska det här gå till? Det är vanliga frågor som Karlstads kommun möter när det handlar om trafik i ett växande Karlstad. I utställningen ”Trafik i balans” i Karlstadsrummet beskriver vi hur kommunen jobbar och planerar för framtiden. På fredag sätts utställningen upp och kommunalråd Monika Bubholz och Frida Pettersson är med för att svara på frågor.

Karlstad ska utvecklas till en hållbar stad med goda livsmiljöer både för den här och kommande generationer. Det innebär en del förändringar i dagens vägnät, resande och transporter. Utställningen i Karlstadsrummet ”Trafik i balans” förklarar hur kommunen planerar och vilka avvägningar som är nödvändiga.

Trafikfrågor och stadsutveckling väcker stort engagemang hos Karlstadsborna. Förhoppningen är att utställningen ger svar på några frågor och väcker tankar kring hållbart resande.

Dag: Fredag 2 oktober

Tid: 9.30

Plats: Karlstadsrummet i Bibliotekshuset

För mer information kontakta:

Margareta Nilsson, enhetschef för mark- och infrastrukturprojekt 054-540 67 97

Jonas Zetterberg, planchef 054-540 45 34

Frida Pettersson (C), kommunalråd och ordförande i tillväxtutskottet 054- 540 52 07

Monika Bubholz (MP), kommunalråd och andra vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden 054- 540 12 85

Lisa Hygge, kommunikationsstrateg 054-540 68 34

Välkommen!

Ämnen

Taggar

Regioner