Gå direkt till innehåll
Förstärkt stöd för barn och unga utsatta för sexuell exploatering

Pressmeddelande -

Förstärkt stöd för barn och unga utsatta för sexuell exploatering

Många unga är utsatta för sexuellt våld och trakasserier, inte minst på nätet. Aram Persson jobbar på en nyinrättad tjänst som samordnare och kurator mot sexuell exploatering. Här kan både utsatta och oroliga anhöriga få stöd och hjälp.

Sexuell exploatering handlar om olika former av sexuella övergrepp där någon form av ersättning kan ha getts. Ersättningen kan handla om pengar, men även om andra saker så som boende, kläder, resor, gåvor eller status.

Internet och sociala medier idag är en stor del av ungas liv. Det för med sig mycket gott, men också en risk att barn, ungdomar och unga vuxna kommer i kontakt med människor som inte har goda avsikter.

- Viktigt att komma ihåg är att ett barn aldrig kan ge sitt samtycke till sex, och ansvaret för exploateringen ligger alltid hos den som utnyttjar barnet, säger Aram.

- Det är angeläget att vi nu tillsammans med andra aktörer stärker stödet för våra barn och unga som har blivit eller riskerar att bli utsatta för sexuell exploatering. Det ska vara tryggt och säkert att växa upp i Karlstad, säger Anna Dahlén Gauffin (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

  För mer information, kontakta:

  • Aram Persson, samordnare och kurator mot sexuell exploatering. Telefon: 070-001 05 95.
  • Anna Dahlén Gauffin (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Telefon: 070-001 86 63.

  Ämnen

  Regioner

  Kommunen med den glada solen som symbol

  I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.