Gå direkt till innehåll
Arkitektskiss av föreslagna hus i slänten mellan Kasernhöjden och Tingvalla isstadion.
Arkitektskiss av föreslagna hus i slänten mellan Kasernhöjden och Tingvalla isstadion.

Pressmeddelande -

Förslag om 300 bostäder och höghus vid Kasernhöjden

Fastighetsägaren för Kasernhöjden vill utveckla området med nya bostäder och verksamheter. Idag presenterar Karlstads kommun ett förslag på ny detaljplan som gör det möjligt med runt 300 nya bostäder och ett höghus med 32 våningar.

- Kasernhöjden är historisk plats som vi kan göra mer med. Med den här detaljplanen vill vi knyta ihop denna lilla ö med resten av staden, säger Erik Nilsson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Kasernhöjdens befintliga bostäder och den pampiga innergården kommer inte beröras i det nya förslaget utan utvecklingen kommer i huvudsak ske i områdets ytterkanter.

Bostäder och kontorsvillor

I slänten mot Tingvalla isstadion skulle den nya detaljplanen göra det möjligt att bygga tre nya bostadskvarter. I slänten mot E18 kan det bli små kontorsvillor som varsamt placeras in bland träden. Utvecklat torg i norr

I den norra delen av området innebär förslaget till ny detaljplan att det lilla torget, där det bland annat finns bageri och inredningsaffär idag, kan kompletteras med en ny byggnad i anpassad stil.

- Det skulle stärka torget och ge området fler möjligheter att locka besökare, säger Erik Nilsson.

Höghus med utsikt över hela Karlstad

Mot Norra fältet skulle det kunna byggas ett parkeringshus och ett höghus med 32 våningar. Höghuset skulle kunna rymma båda handel, hotell, kontor och bostäder.

- Höghuset skulle bli ett modernt landmärke med utsikt över hela Karlstad som kommer komplettera Kasernhöjden på ett bra sätt, säger Erik Nilsson.

Allmänheten får lämna sina synpunkter

Igår 11 september beslutade stadsbyggnadsnämnden arbetsutskott att detaljplanen ska gå ut på samråd. Samrådet kommer att pågå från 18 september till 21 oktober och under den här tiden får Karlstadsborna lämna sina synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska därmed vara inlämnade senast 21 oktober 2019.

För mer information

Film om förslaget:https://youtu.be/9wvhklWkoVM

Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Karlstads kommun, tfn 054-540 12 77

Magnus Resare (M), andre vice ordförande stadsbyggnadsnämnden, tfn 070-587 03 31 

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen, tfn 054-540 45 07

Ämnen

Regioner

Relaterat material