Gå direkt till innehåll
Företagare delar målet om ett klimatneutralt Karlstad 2030

Pressmeddelande -

Företagare delar målet om ett klimatneutralt Karlstad 2030

Länsförsäkringar Värmland, Qtym, HSB Värmland, Bulten Bike och KAMIC Installation. Alla har de skrivit på ett lokalt klimatkontrakt med Karlstads kommun och ställt sig bakom målbilden att vi inte ska ha någon negativ påverkan på klimatet till år 2030.

Fler är på ingång för att skriva på och totalt har 20 företag i skrivande stund gjort en intresseanmälan för att ta steget till att skriva under. Av HSB Värmlands föreningar har också HSB brf Jakobsberg, själva valt att skriva på klimatkontraktet för att stärka sitt klimatarbete ytterligare.

Esmeralda Wallin, hållbarhetssamordnare på KAMIC Installation, förklarar varför de har valt att skriva på.

- Inom vår bransch ser vi framöver att det kommer fler och hårdare krav och att området hållbarhet går väldigt fort. För att få behålla affärerna framöver och för att ta sitt ansvar som företag gäller det att man hoppar på hållbarhetståget i tid.

Ett avtal med kommunen

Lokalt klimatkontrakt är en satsning från Karlstads kommun inom ramen för Klimatneutrala Karlstad 2030 och är ett avtal som skrivs mellan Karlstads kommun och aktuellt företag eller organisation. Att skriva på kontraktet innebär att man står bakom målbilden för ett klimatneutralt Karlstad och att man antar ett antal klimatutmaningar.

- Klimatförändringarna är en av vår tids största frågor och vi är övertygade om att det är genom samverkan vi kommer nå resultat. Därför har vi skrivit på ett klimatkontrakt med Karlstad kommun. Vi ser att vår största påverkan, våra största utsläpp, är kopplade till våra affärsområden kapitalförvaltning och skadeservice, så det är där vi har valt att fokusera vårt arbete, säger Malin Wahlman, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Värmland.

Syftet med lokalt klimatkontrakt är att ta sig an utmaningarna med gemensam kraft, hitta kreativa möjligheter på svåra frågor och kroka arm i klimatarbetet.

- Företag, organisationer och föreningar är viktiga för Karlstad och vi behöver ta oss an klimatutmaningarna tillsammans. Som kommun har vi en viktig roll att agera som möjliggörare. Skriver man på ett lokalt klimatkontrakt kan man både utmana sig i klimatarbetet och visa sina ambitioner, säger Cecilia Boman Lindström (MP), ordförande i miljönämnden, Karlstads kommun.

Film om företagen

De första företagen som skrev på ett lokalt klimatkontrakt innan årsskiftet har intervjuats och filmats om deras deltagande, utmaningar och framtidsspaningar. Filmerna kan du ta del av här.

Kontaktpersoner

Jennie Rönnbäck
Projektledare lokalt klimatkontrakt, Karlstads kommun
054-540 46 83

Cecilia Boman Lindström (MP)
Ordförande i miljönämnden, Karlstads kommun
054-540 28 07.

Esmeralda Wallin
Hållbarhetssamordnare
KAMIC Installation
054-146 052

Malin Wahlman
Hållbarhetsansvarig
Länsförsäkringar Värmland
054-775 15 79

Heiko Bubholz
Medgrundare
Bulten Bike
073-052 65 07

Karin Fallander Sveder
Ekonomichef
Qtym
073-866 98 33

Per Wikstrand
Förvaltningschef
HSB Värmland
054- 198 467

Ulrika Thorén
Energiförvaltare och hållbarhetsstrateg
HSB Värmland
072-221 96 93

Bengt-Göran Bengtner
Vice ordförande
HSB, Brf Jakobsbergsskogen
070-556 66 74

Mer information

karlstad.se/lokaltklimatkontrakt

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Helena Wassén

Helena Wassén

Kommunikationsstrateg Miljöförvaltningen 054-540 64 64

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.