Gå direkt till innehåll
Förbättrade studieresultat och en budget i balans för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Pressmeddelande -

Förbättrade studieresultat och en budget i balans för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsredovisning för 2023 visar förbättrade studieresultat och en budget i balans, trots den ekonomiskt utmanande situationen i omvärlden.

De senaste åren av inflation och ökade kostnader har satt fokus på ekonomisk medvetenhet inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter. När nämndens årsredovisning för 2023 presenteras är det tydligt att verksamheterna uppnår förbättrade studieresultat och en budget i balans, trots den ekonomiskt utmanande situationen i omvärlden.

– 2023 har varit ett tufft ekonomiskt år för alla. Därför är det glädjande att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen genom kloka prioriteringar och god ekonomisk hushållning lyckats hålla budget samtidigt som måluppfyllelsen ökat, säger Anders Peterson (C), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

För mer information kontakta:
Anders Peterson (C), ordförande i Karlstads kommuns gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd, 054-540 35 30

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.