Gå direkt till innehåll
​​Fler nya boenden för äldre behövs i Karlstads kommun​

Pressmeddelande -

​​Fler nya boenden för äldre behövs i Karlstads kommun​

Karlstads kommun planerar för nytt vårdboende på Stockfallet som beräknas vara klart 2027 och ser därefter behov av att bygga ytterligare ett vårdboende och ett trygghetsboende innan 2030.

I början av 2022 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om att gå vidare i planeringen av ett nytt vårdboende med 72 platser som planeras på Stockfallet och som beräknas vara inflyttningsklart i början av 2027. Boendet kommer att byggas i kommunal regi och boendet kommer att ersätta Gunnerns vårdboende som har 46 platser vilket innebär en utökning med 26 vårdboendeplatser.

Antalet äldre ökar i samhället

Den demografiska utvecklingen visar på en ökande andel äldre framför allt i åldersgruppen 80 år och äldre. I denna åldersgrupp återfinns de flesta som har behov av särskilt boende.

—Även om vi på olika sätt kan främja kvarboende genom hjälpmedel, välfärdsteknik och digitala tjänster som gör att personer klarar sig längre hemma kommer behoven av vård- och trygghetsboenden att öka, säger Stefan Jonsson, (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Med utgångspunkt från det framtida behovet kommer det att krävas ytterligare ett nytt vårdboende med 72 platser och ett nytt trygghetsboende med 60 platser under perioden åren 2029–2030.

— Vi behöver alltså redan nu börja planera för att vi behöver ytterligare ett vårdboende och ett trygghetsboende trots att vi planerar att bygga ett vårdboende på Stockfallet, fortsätter Stefan.

Ambitionen: boenden med bra geografisk spridning och i kommunal regi

För att fördela och få en blandning av olika vård- och trygghetsboenden för äldre runt om i kommunen är ambitionen att ha boendeplatser som är geografiskt spridda. För att få en geografisk spridning och med hänsyn till anhöriga och närhetsprincip bör boendet placeras i de östra delarna av Karlstad och Kronoparken är en av de stadsdelar som saknar vårdboende och trygghetsboende.

— För att kunna behålla en bra balans mellan privat och kommunal drift så ser vi att de nya boendena ska drivas av kommunal regi, avslutar Stefan.

För mer information kontakta:

Stefan Jonsson (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden, 070-020 34 13

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.