Gå direkt till innehåll
Bild från senaste reduktionsfisket i Sundstatjärnet 2019
Bild från senaste reduktionsfisket i Sundstatjärnet 2019

Pressmeddelande -

Fisk flyttar för att göra Sundstatjärnet friskare

På onsdag 28 april kommer många av fiskarna i Sundstatjärnet få flytta till Klarälven. Det är ett så kallad reduktionsfiske som kommunen genomför för tredje gången. Syftet är att på sikt förbättra vattenkvaliteten och minska förekomsten av algblomningar.

Nu ska många av fiskarna i Sundstatjärnet få ett nytt hem. På onsdag kommer mört, små abborrar och sutare fiskas upp och transporteras till Klarälven. Gäddor, abborrar större än 15 cm och ett mindre antal sutare får bo kvar. Fisken tas upp med en så kallad landvad vilket är ett mycket stort nät som läggs ut i vattnet och sedan dras mot strandkanten. Genom att ta upp och flytta fisken kan man också få ner mängden växtplankton och förbättra vattenkvaliteten.

- Sommaren 2020 var andelen blågröna alger i Sundstatjärnet mycket lägre än året innan, vilket vi kan hoppas var en reaktion på fisket som gjordes året innan. Sundstatjärnet är en populär mötesplats med en fin liten sandstrand och därför vill vi att vattnet ska vara friskt och badvänligt, säger Catharina Knutsson kommunekolog.

Rovfisk håller algerna borta

Årets reduktionsfiske är en uppföljning på de fiskeinsatser som gjordes 2019 och 2017. Målet är att uppnå ett långsiktigt självreglerande fisksamhälle där rovfisken kan hålla efter de djurplanktonätande fiskarna som i sin tur äter växtplankton som orsakar algblomning. Eftersom andelen bottenbökande fisk kommer att minska förväntas även läckaget av näringsämnet fosfor som finns i bottensedimentet att minska.

- Vi kommer även följa upp med en syrenivåutredning för att se hur syresättningen ser ut i vattnet, säger Martin Andersson-Li uppdragledare på AquaBiota som ansvarar för reduktionsfisket.

Arbetet påbörjas vid 9-tiden på onsdagen och genomförs av Aquabiota på uppdrag av Karlstads kommun i samarbete med Nedre Klarälvens fiskevårdsområdesförening.

För mer information kontakta:

Catharina Knutsson, kommunekolog, tel 054-540 67 89

Martin Andersson-Li, uppdragsledare AquaBiota, tel 070-782 03 09

Per Stjernlöf, Nedre Klarälvens fiskevårdsområdesförening, 070-344 67 68


Ämnen

Taggar

Regioner