Gå direkt till innehåll
Familjehemmens dag 27 april

Pressmeddelande -

Familjehemmens dag 27 april

För första gången anordnas en nationell familjehemmens dag och planeras att genomföras varje år på samma datum för att uppmärksamma familjehemmens viktiga roll för barn som behöver stöd.

Dagen har initierats av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, utifrån önskemål från många kommuner runt om i landet. I år då pandemitider sätter stopp för fysiska möten arrangeras istället en webbsändning på kvällstid för att sprida information om familjehemmens uppdrag och öka intresset så att fler öppnar sitt hem för detta viktiga uppdrag

- Att välkomna ett nytt barn till ens familj är ett viktigt och stort uppdrag som påverkar hela livet. Genom att erbjuda en stabil tillvaro och möjlighet för barnet att växa och utvecklas så är familjehemmen riktiga hjältar som förtjänar att uppmärksammas med en egen dag varje år, säger Per-Inga Lidén, ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun.

- Att vara familjehem innebär att man på uppdrag av oss tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem för en längre eller kortare tid, att vara barnets familj. I praktiken betyder det att hjälpa och stötta barnet med vardagliga saker. Utöver det som ingår i vardagssysslor behöver en familjehemsförälder stödja barnet i att ha kontakt med sina föräldrar och även ha kontakt med myndigheter, säger Karin Thyselius, socionom på familjeavdelningen.

Webbsändningen på familjehemmens dag 27 april kl. 18-19.30, arrangeras av SKR och det kommer att varvas film och samtal med bland annat familjehemsföräldrar och familjehemssekreterare.

4 maj kl. 17.30 bjuder Karlstads kommun in till ett webbmöte För de som är intresserade av att veta mer kring vad det innebär att vara familjehem. Här ges chansen till att möta erfarna familjehem samt personal som arbetar med att utreda, utbilda och handleda familjehem.

Information om webbsändning och webbmöte samt annan information om vad det innebär att vara familjehem finns på karlstad.se/familjehem.

För mer information kontakta:

  • Per-Inge Lidén, ordförande arbetsmarknads- och socialförvaltningen, telefon: 070-001 82 71.
  • Karin Thyselius, socionom på familjeavdelningen, telefon: 070-001 07 14.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner