Gå direkt till innehåll
Extra satsning för att stötta och hjälpa barn och unga

Pressmeddelande -

Extra satsning för att stötta och hjälpa barn och unga

I 2024 års budget för arbetsmarknads- och socialnämnden finns 5 miljoner öronmärkta för att förstärka arbetet med tidiga insatser för barn och unga i Karlstad.

Tillskottet kommer att användas på följande vis:

  • Skolnärvaroteamet kommer att få utökade resurser, de arbetar för en ökad närvaro i skolan för barn som har hög frånvaro och har svårigheter med att klara skolan.
  • En ny arbetsmodell där socialtjänst, skola och familjehem samverkar med fokus på att stärka skolresultat för barn i familjehem.
  • Ett utökat stöd till barn i våldsutsatta familjer. En familjebehandlare som efter besök hos Barnahus följer barnet hem och kan berätta för familjen vad som hänt och svara på frågor. Målsättningen är att det ska förebygga oro hos barn och vuxna och förebygga ytterligare händelser kopplat till våld i familjen samt kunna ge ett nära stöd till hela familjen.
  • Anställa en projektledare som har i uppgift att förbereda organisationen inför att en ny socialtjänstlag troligtvis kommer ge möjligheter till tidiga insatser utan biståndsbedömning.

- Det här är en viktig och nödvändig resursförstärkning för att stötta och hjälpa våra barn och unga i Karlstad. Ju tidigare som vi kan erbjuda våra insatser, desto större chans att man växer upp under goda levnadsvillkor och klarar skolan, säger Anna Dahlén Gauffin (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

För mer information:

Anna Dahlén Gauffin (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Telefon: 070-001 86 63.

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.