Gå direkt till innehåll
Extern och intern granskning av vård- och trygghetsboende klar

Pressmeddelande -

Extern och intern granskning av vård- och trygghetsboende klar

De granskningar som initierades av vård- och omsorgsnämnden i juni 2020 är nu klara. Granskningarna visar att verksamheten fungerar väl och har bra rutiner, men att samarbetet mellan professioner och följsamheten till rutiner behöver förbättras.

PWC har utfört den externa granskningen och kommunens tillsynsenhet har utfört den interna granskningen.

- Det känns bra att vi har fått en gedigen genomlysning av verksamheten. Det är viktigt att våga titta med kritiska ögon för att kunna fokusera på rätt förbättringsåtgärder. Vi har i grunden en bra verksamhet och säkerställer nu att de brister som framkom på Kronogården inte ska uppstå igen, säger Christian Holm Barenfeld (M), ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Förbättra följsamhet och samverkan

Granskningarna visar att det finns tydliga rutiner, men att följsamheten behöver förbättras. För att åtgärda detta har utbildningsinsatser genomförts och kommer fortsätta att genomföras under 2021. Ett arbete pågår även för att det ska bli lättare för medarbetare att ta del av rutinerna.

Även samverkan mellan olika professioner behöver förbättras. Därför har det införts operativa enhetsteam där medarbetare från olika yrkesgrupper samlas.

- Vi har själva uppmärksammat att vi behöver bli bättre i vår samverkan. Redan innan granskningen påbörjades införde vi något som vi kallar operativa enhetsteam där vi samlar våra olika professioner för samverkan kring aktuella kunder. Vi ser att införandet av tvärprofessionella team har varit bra och vi kommer nu att fortsätta utveckla samarbetsformerna, säger Jill Mattsson, verksamhetschef trygghetsboende.

App för dokumentation

De brister som framkommit gällande dokumentation ska åtgärdas med utbildningsinsatser samt med stöd av en app där personal kan dokumentera direkt på plats.

- Vi ser att vissa saker inte dokumenteras trots att insatserna egentligen är gjorda. Vi genomför därför utbildning och ska också införa en app i syfte att det ska vara lätt att göra rätt, fortsätter Jill Mattsson.

Konkreta åtgärder

Både den interna och den externa granskningen har resulterat i konkreta åtgärder.

- Tillsynsenheten kommer tillsammans med verksamheten följa upp att både vidtagna och planerade åtgärder ger resultat och håller över tid, säger Christina Millner, tillsynschef.

Fakta - åtgärder

  • Tvärprofessionella team för bättre samverkan mellan olika yrkesgrupper
  • Utbildningsinsatser
  • App för dokumentation direkt på plats
  • Förbättrad egenkontroll
  • Checklistor för att säkra informationsöverföring
  • Förstärkt bemanning

För mer information kontakta:

Jill Mattsson, verksamhetschef trygghetsboende, telefon 054- 540 60 88
Christina Millner, tillsynschef vård- och omsorgsförvaltningen, telefon 054-540 55 09
Christian Holm Barenfeld, ordförande vård- och omsorgsnämnden, telefon: 070-621 08 21
Linda Eklind, kommunikationschef, telefon 054-540 55 77

Ämnen

Taggar

Regioner