Gå direkt till innehåll
Elevsamverkan i Karlstads kommuns gymnasieskolor

Pressmeddelande -

Elevsamverkan i Karlstads kommuns gymnasieskolor

I samband med att barnkonventionen blir lag har det blågröna styret i Karlstads kommun tagit initiativ till elevsamverkan i gymnasieskolan för att stärka elevinflytandet.

Skolan vilar på en demokratisk grund där elevinflytande är en rättighet. Elever i gymnasieskolan har i skollagen och arbetsmiljölagen ett formellt demokratiskt inflytande genom elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud.

- Om vi vill skapa en skola för våra elever måste vi vara intresserade av att lyssna på och ta vara på elevernas synpunkter och idéer, säger Alexander Torin (M), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Elevsamverkan från och med höstterminen 2021

Från och med höstterminen 2021 kommer skolornas elevskyddsombud att bjudas in till lokal elevsamverkan.

- För att utveckla dialogen mellan skolledningen och eleverna föreslår vi en kontinuerlig elevsamverkan, säger Birgitta Larsson, skoldirektör på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Vid minst fyra tillfällen per läsår bjuds skolornas elevskyddsombud in till lokal elevsamverkan, och två gånger per år bjuds de in till central elevsamverkan för diskussion om förvaltningsövergripande frågor.

- Tanken är att elevsamverkan sker löpande och följer samma modell som de fackliga samverkansmötena, säger Alexander Torin (M).

För mer information kontakta:

Alexander Torin (M), ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 072 717 58 71

Birgitta Larsson, skoldirektör gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 054-540 13 64


      Ämnen

      Regioner