Gå direkt till innehåll
Elevborgarråd för klimatet tävlar om internationellt demokratipris

Pressmeddelande -

Elevborgarråd för klimatet tävlar om internationellt demokratipris

Elevborgarråd för klimatet har som enda svenska bidrag gått till final i tävlingen om det internationella demokratipriset för medborgarinvolvering Best Practice in Citizen Participation.

Elevborgarrådet nominerades av SKR (Sveriges kommuner och regioner) som ett av två bidrag från Sverige.

- Jag är jättestolt över att Karlstads arbete med elevinflytande får internationellt genomslag och att elevernas förhoppning om att sprida konceptet till andra städer och länder nu blir verklighet, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson (S).

Rösta fram vinnaren

Fram till den 1 juli kan allmänheten rösta bland 40 bidrag från städer i hela världen som på olika sätt handlar om medborgarinvolvering i viktiga samhällsfrågor. Vinnaren kommer att uppmärksammas på en konferens i Valongo, Portugal den 17-19 oktober.

Länk till omröstningen:

https://participate.oidp.net/processes/award2024/f/291/

Tävlingen anordnas av International Observatory on Participatory Democracy (IOPD) som är ett nätverk med över 800 av världens städer, föreningar, organisationer och forskningscentra som är intresserade av att lära sig om och utbyta erfarenheter från deltagande demokrati i lokal skala för att utöka demokratisk praxis i kommunala myndigheter.

Elevborgarrådet sprids både i Sverige och internationellt

Karlstads kommun var först i världen med ett Elevborgarråd för klimatet och när vi nu har avslutat den första delen kan vi se att tankarna om elevinflytande och konceptet Elevborgarråd lyfts i många kommuner i Sverige, och nu även internationellt.

Utöver nomineringen till Best Practice in Citizen Participation deltog Elevborgarråd för klimatet under maj månad i två av WWF:s internationella paneler med fokus på medborgardialog och involvering av olika aktörer i viktiga samhällsfrågor.

Elevborgarråd för klimatet är ett demokratiprojekt som låter barn och unga komma till tals och komma med skarpa förslag kring hur kommunen kan sänka utsläppen. Det är ett initiativ som ger röst åt elever som saknar rösträtt men ändå kommer att leva med konsekvenserna av de beslut som fattas idag. Projektet syftar inte bara till att engagera unga i klimat- och miljöfrågor utan också att skapa framtidstro och handlingskraft.

Läs mer om Elevborgarråd för klimatet:

https://skola.karlstad.se/elevborgarrad/

För mer information kontakta:

Klara Perhamre, miljöstrateg barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun, 054 – 540 38 15

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.