Gå direkt till innehåll
Dags för årets mygginventering

Pressmeddelande -

Dags för årets mygginventering

Under maj kommer kommunen påbörja årets mygginventering i Skåretrakten med fällor på fyra olika ställen. Rapporten från förra årets inventering är nu klar och visar att övervägande delen av myggen vi fångat är översvämningsmygg. Karlstadsborna uppmanas även detta år till att rapportera in sina upplevelser av myggen i vår karta på karlstad.se/myggstudie.

Syftet med myggstudien, som påbörjades 2019, är att undersöka vad för slags myggor som finns i Skåretrakten och ungefär hur många det rör sig om. Studien görs tillsammans med Biologisk Myggkontrol inom NEDAB som precis blivit klar med rapporten från förra årets inventering.

- Förra årets inventering visar att vi har översvämningsmygg. Men för att förstå omfattningen, vilka konsekvenser det får och vilka åtgärder som är lämpliga krävs mätningar över flera år, säger Fredrik Nilson avdelningschef för markavdelningen.

För att få en heltäckande och rättvis bild av myggsituationen tar undersökningsfasen cirka tre år. Detta eftersom det ofta kräver tre års inventering för att täcka in merparten av den stora mellanårsvariationen hos stickmyggor. Först efter inventeringen 2021 kommer kommunen ha ett underlag som visar på ett eventuellt åtgärdsbehov.

Markera ut upplevda problem i karta

För att få till ett bra underlag i kartläggningen av myggsituationen är det bra om Karlstadsborna rapporterar in sina upplevelser av myggen i kommunens karta. Det du behöver svara på är hur du upplevde situationen, hur du drabbats och när på dygnet du upplevde problem. För att kunna utvärdera uppgifterna behöver du även ange datum samt adress till platsen där du upplevde stickmyggproblemen.

Bilder som är bifogade är tillåtna att använda. Skriv foto: Karlstads kommun. Rapporten och kartan hittar du på karlstad.se/myggstudie.

För mer information kontakta:

Fredrik Nilson, avdelningschef för markavdelningen 054-540 70 96

Jan Lundström, Biologisk myggkontroll, 070-569 00 23 jan.lundstrom@mygg.se

(Lisa Hygge, kommunikationsstrateg 054-540 68 34)

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.