Gå direkt till innehåll
Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 24 februari

Pressmeddelande -

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 24 februari

Upphandling för Stockfallets skola och ett boende för personer med funktionsnedsättning. Det är några av de ärenden som behandlades på teknik- och fastighetsnämnden idag. 

Motion om trädgårdscafé i Mariebergsskogen

Karlstadspartiet Livskvalitet föreslår i en motion att kommunen ska utreda möjligheten att utveckla Mariebergs herrgård och den omgivande miljön till ett kulturhistoriskt trädgårdscafé. Teknik och fastighetsförvaltningen arrenderar ut Mariebergsskogen till det kommunala bolaget Mariebergsskogen AB som har till uppdrag att förvalta och utveckla Mariebergsskogen. I Mariebergsskogen finns idag flera ställen att fika på. Bland annat finns ett trädgårdskafé i Spikgården, som är en annan kulturhistoriskt intressant miljö ett stenkast från Mariebergs herrgård.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden avslår motionen.

Årsredovisning 2020

Åtgärder för coronapandemin och en mild vinter i början av 2020 påverkade resultatet för teknik- och fastighetsnämnden. Så här såg det ut inom den skattefinansierade verksamheten:

  • Överskott på drygt 21 miljoner inom driftverksamheten.
  • Överskott på 7,54 miljoner för fastighetsförsäljning
  • Överskott på 792 miljoner i investeringsbudgeten vilket beror mycket på att investeringsprojekten omfattar stora summor, ibland över 100 miljoner, som fördelas över flera år. Vid budgetbeslutet är det ofta inte helt klart hur kostnaderna faktiskt kommer att falla ut över åren och följden blir att det uppstår över- och underskott enskilda år inom projekten.

Inom den avgiftsfinansierade verksamheten, det vill säga vatten- och avloppsverksamheten, såg det ut så här:

  • Överskott på 4,5 miljon inom driften på VA.
  • Underskott på 26 000 kronor inom renhållning och fettavskiljartömning.
  • Överskott på 61 miljoner inom investeringar.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner årsredovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

E-förslag om bullerplank Östra infarten

I ett e-förslag föreslår en medborgare ett bullerplank längs Östra infarten från Talluddsgatan till Kroppkärrsmotet. Medborgaren upplever att bullernivån från Östra infarten och E18 blivit värre och är orolig att det nya bostadsområdet som byggs på Södra Kroppkärr ska förvärra bullersituationen ytterligare. Förslaget har fått 77 underskrifter. Inför byggnationen av det nya bostadsområdet på Södra Kroppkärr gjorde WSP en bullerutredning, som de nu kompletterat eftersom kommunen fått en del synpunkter om ljudnivån när träd togs ner i området. De bullerberäkningar som gjorts tar hänsyn till trafikdata både för de befintliga och planerade gatorna och utgår från trafiksiffror för 2040. Den beräknade bullernivån kommer inte upp i en sådan nivå att det kräver bullerplank. Men när det nya bostadsområdet står klart, och de nya träden och buskarna kommer på plats, kommer det sannolikt att förbättra ljudnivån.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden avslår e-förslaget.

E-förslag om belysning i lekplats på Norra Kroppkärr

I ett e-förslag föreslår en medborgare att kommunen sätter upp belysning vid Rönndungens lekplats och vid kullen intill på Norra Kroppkärr. Förslaget har fått 76 underskrifter. I kommunen finns ca 140 lekplatser och vi ser ekonomiska begränsningar med att ljussätta samtliga. På vissa lekplatser kan belysning vara en del i att bidra till upplevd trygghet. Förvaltningen planerar att utreda om Rönndungens lekplats är en sådan lekplats där belysning är motiverad/prioriterad.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden avslår e-förslaget.

E-förslag om aktivitetsyta i Älvåker

I ett e-förslag föreslår en medborgare att en boll- och aktivitetsyta anläggs vid Strandgärdets lekplats i Älvåker. Förslaget har fått 48 digitala underskrifter och ett 60-tal i pappersform. Kommunen tycker det är viktigt att det finns olika platser för spontanidrott och lek eftersom det uppmuntrar barn till rörelse och gemenskap. I trakterna runt Råtorp och Älvåker är relativt ont om spontanidrottsytor och en boll- eller aktivitetsplan i området skulle säkert uppskattas av många. I en förstudie tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen kommer förvaltningen se över möjligheterna till en spontanidrottsyta.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att påbörja en förstudie om att anlägga en boll- och aktivitetsyta vid Strandgärdets under 2021.

Upphandling för byggnation av Stockfallets skola

Kommunen planerar att bygga en ny skola för 350 elever och en fristående idrottshall på Stockfallet. Under kvällar och helger ska idrottshallen kunna användas av barn som tränar cheerleading och truppgymnastik. Stockfallet och området kring Edsgatan är populärt bland familjer och skolan är tänkt att möta behovet av grundskoleplatser i området. Skolan är tänkt att ligga öster om Stormyrsvägen. Området har en strategisk placering då platsen ligger i bra anslutning till bil-, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och geografiskt bra i förhållande till befintliga bostadsbebyggelsen och pågående stadsutvecklingar inom norra Stockfallet och Edsgatan. Stadsbyggnadsnämnden antog idag detaljplanen för skolan.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen.

Upphandling byggnation av boende för personer med funktionsnedsättning

Kommunen planerar att bygga ett nytt LSS-boende i Härtsöga, ett boende som är anpassat för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Boendet ska bli omkring 700 kvm stort fördelat på sex specialanpassade lägenheter med ett lugnt läge och utblick över åkrarna. I juni 2020 beviljade kommunfullmäktige pengar för boendet och förvaltningen påbörjar nu upphandlingen.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen.

Övriga beslut

Här är fler ärenden som nämnden hanterade och tog beslut kring.

  • Nämnden godkände redovisningen av internkontrollplan 2020.
  • Nämnden utsåg representanter som ska vara ombud för kommunen vid Svenskt vattens digitala förenings- och bolagsstämma 2021.

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och handlingarna i varje ärende.

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.

För mer information kontakta:

Monika Bubholz (MP), andre vice ordförande teknik- och fastighetsnämnden, 054- 540 12 85 

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör, 054-540 65 72

Ämnen

Taggar

Regioner