Gå direkt till innehåll
Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 19 juni

Pressmeddelande -

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 19 juni

På dagens teknik- och fastighetsnämnd beslutades bland annat att hastigheten ska sänkas utanför Stockfallets skola efter ett e-förslag från en medborgare.

I ett e-förslag vill en medborgare att hastigheten på Stormyrsvägen vid Stockfallets skola ska sänkas till 30 km/tim samt att det ska bli ett övergångsställe i cirkulationsplatsen på Stockfallsvägen och Stormyrsvägen samt längre norrut längs Stormyrsvägen. Idag beslutade en enig nämnd att hastigheten ska sänkas vid skolan och att passagen vid cirkulationsplatsen blir ett övergångsställe.

Beslut: Nämnden valde att gå med eget beslut och beslutade att en 30-skylt ska sättas upp vid skolan, före busshållplatserna. Nämnden godkände förvaltningens förslag om att bifalla att passagen vid cirkulationsplatsen Stockfallsvägen/Stormyrsvägen regleras som övergångsställe. Övergångsstället kommer att målas och skyltas under året inom ordinarie driftsbudget.

Övriga beslut från dagens nämnd

Några av besluten som fattades på dagens nämnd:

  • Nämnden beslutade att lokalvårdsverksamhet flyttas från barn- och ungdomsnämnden till teknik- och fastighetsnämnden.
  • Samrådsyttrande om trähotellet, detaljplan för del av Tingvallastaden 1:12 mm, godkändes.
  • Ett e-förslag om att öppna upp Alpstigen i Edsvalla avslogs.
  • Förslag om reservation av industrimark i Molkom godkändes.

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på nämnden och handlingarna i varje ärende.

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.   

Kontakt

Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, 054-540 12 85

Per-Anders Bergman, förvaltningsdirektör, 054-540 65 72

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.