Gå direkt till innehåll
Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Pressmeddelande -

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Årets första stadsbyggnadsnämnd innehöll färre ärenden än vanligtvis. Det var också nämndledamöternas första nämnd under ordförandeskap av Anders Tallgren (S). Förutom ett antal bygglovsärenden, två planuppdrag och några övriga ärenden fick de nya ledamöterna också en inledande utbildning under eftermiddagen för att lära känna stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet.

De viktigaste besluten i korthet:

Fasadskylt i Tullhomen

På fastigheten Lagercentralen 1 har en fasadskyt satts upp utan startbesked och bygglov. Eftersom fasadskylt av det här slaget kräver bygglov behöver en sanktionsavgift sättas.

Beslut: Bygglov lämnas i efterskott och sanktionsavgift ges.

Planuppdrag Norrstand

För att kunna genomföra en fastighetsreglering på fastigheten Norrstrand 1:1 behöver nuvarande detaljplan ändras. Det är teknik- och fastighetsförvaltningen som vill genomföra fastighetsregleringen.

Beslut: Planuppdrag ges

Planuppdrag för vårdboende på Stockfallet

Det finns planer på att den provisoriska skola som idag finns på Stockfallet ska göras om till vårdboende när den nya skolan i området är invigd. För att kunna göra det behöver detaljplanen ändras.

Beslut: Planuppdrag ges

Namn på ny förskola i Stockfallet

En ny förskola på fastigheten Tallriken 1 är under uppbyggnad och behöver därför ett namn. Teknik- och fastighetsförvaltningen som bygger förskolan föreslår Stormyrens förskola och namnberedningen är positiv till förslaget. Den nya förskolan ligger i korsningen mellan Stormyrsvägen och Stockfallsvägen.

Beslut: Förskolan får namnet Stormyrens förskola

Kontakt

Anders Tallgren, (S), ordförande, telefon 054-540 10 45

Monika Martinsson, kommunikationsstrateg, telefon 054-540 47 07

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.