Gå direkt till innehåll
Illustration av planerad idrottshall på Orrholmen
Illustration av planerad idrottshall på Orrholmen

Pressmeddelande -

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden gav idag bygglov till drygt 170 bostäder varav 12 i Väse. En kontorsbyggnad, en idrottshall och en industribyggnad fick också bygglov.

Bygglov för kontorsbyggnad i Södra Rådom

Utanför Molkom, på fastigheten Södra Rådom 3:192, finns önskemål att bygga en ny kontorsbyggnad för befintlig verksamhet. Den nya byggnaden ska få 2,5 våningar om totalt 774 kvadratmeter.

Beslut: Bygglov ges

Bygglov för flerbostadshus i Väse

På fastigheten Väse-Lund 1:153, som ligger i hörnet mellan Skolgatan och Storgatan i Väse, planeras tre flerbostadshus. Husen kommer att få två våningar och innehåller totalt 12 bostäder om två till tre rum. Dessutom planeras förrådsbyggnader och en miljöstation.

Beslut: Bygglov ges

Bygglov för idrottshall på Orrholmen

En idrottshall planeras på fastigheten Orrholmen 1:1 , vid Orrholmens idrottsplat. Idrottshallen kommer att tillhöra den nya skolan på Orrholmen som är under uppbyggnad just nu.

Beslut: Bygglov ges

Bygglov för industribyggnad i Västra Bäck

Bygglov söks för en enklare industribyggnad, uppställningsplats för lastbilar, skylt och transformatorstation på fastigheten Västra Bäck 1:2 och 1:3. Platsen ligger norr om Bråtebäckens industriområde.

Beslut: Bygglov ges

Bygglov för stödmur, plank och WC-byggnad

På fastigheten Höja 1:5, vid Edsgatan, planeras en stödmur, plank och en WC-byggnad. De planerade byggnationerna kommer att ligga vid en ny busshållplats som kommer att bli ändhållplats för lokal busstrafik.

Beslut: Bygglov ges

Tidsbegränsat bygglov för vårdlokaler

Ett tidsbegränsat bygglov i fem år söks för fastigheten Herrhagen 1:10. Enligt det permanenta bygglovet ska byggnaden användas till kontor. För närvarande finns ett tidsbegränsat bygglov som ger möjlighet att använda lokalen som vårdboende. Nu finns önskemål att använda lokalerna som vårdlokaler och ett tidsbegränsat bygglov söks därför.

Beslut: Bygglov ges

Bygglov för flerbostadshus i Viken

Mellan Bogsprötsgatan och Packhusallén ligger fastigheten Viken 2:17. Här finns önskemål om att bygga ett flerbostadshus i vinkel med sju våningar och en vindsvåning. Byggnaden kommer att få 76 bostäder i storlekarna ett till fyra rum.

Beslut: Bygglov ges

Bygglov för flerbostadshus i Viken

På fastigheten Kanoten 11 som ligger vid slutet av Bogsprötsgatan finns önskemål att bygga ett flerbostadshus på åtta våningar samt en indragen takvåning. Byggnaden får 85 bostäder i storlekarna ett till tre rum.

Beslut: Bygglov ges

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.