Gå direkt till innehåll
Från vänster: Marthe Hem och Berith Sande
Från vänster: Marthe Hem och Berith Sande

Pressmeddelande -

Berith Sande och Marthe Hem får kulturstipendium till Gustaf Frödings minne

Berith Sande och Marthe Hem är årets mottagare av Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne. De två mottagarna tilldelas 50 000 kronor var.

Kultur- och fritidsnämnden utser varje år en eller flera framstående kulturpersonligheter till mottagare av Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne. Stipendiet delas ut till utövare av kulturell verksamhet, som är verksam i Karlstads kommun eller med annan anknytning till kommunen.

Motiveringar

Berith Sande

Berith Sande får stipendiet för att i många år varit en aktiv eldsjäl för arkivfrågor i Värmland, framför allt som arkivchef på Föreningsarkivet i Värmland mellan åren 1978 och 2022, där hon lett arbetet med stor respekt och kärlek till föreningsverksamheten. Berith har varit en av garanterna för att stadens föreningshistoria bevarats, vårdats och levandegjorts och hon vet vilken betydelse föreningslivet har haft för demokratins framväxt - och som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell gärning.

Marthe Hem

Marthe Hem får stipendiet för att hon genom sitt engagemang som projektledare för Streetart, har bidragit till att sätta färg på Karlstad och lyfta fram en viktig konstform som kommit för att stanna. En tillgänglig konst som all kan ta del av i den offentliga miljön. Marthe har genom sina gedigna kunskaper inom konstområdet graffitti lyckades få berömda graffitikonstnärer att måla Karlstads gråa betongfasader med konst och poesi - och som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell gärning.

De senaste årens stipendiater:

2021 Sören Dalevi och Marcus Gunnar Pettersson och Galleri konst i Karlstad

2020 Lars Lerin, konstnär, författare och teatergruppen Duo Danzeros

2019 Olof Wretling, skådespelare, regissör, dramatiker och föreläsare och Viskklubben Hallen.

2018 Maria Henriksson Sohlberg, pedagog för barn och unga på Kulturverkstan och Hans Olsson, föreståndare på Gjuteriet

För mer information kontakta:

Johanna Larsson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden, 054-540 29 31, johanna.larsson@karlstad.se

Birgitta Collvin, kultursamordnare kultur- och fritidsförvaltningen, 054-540 24 38, birgitta.collvin@karlstad.se

Stipendiater:

Berith Sande, 070-552 04 42, berith.sande@icloud.com

Marthe Hem, 0733- 75 90 55, marthe@karlstadinnovationpark.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.