Gå direkt till innehåll
Det gulmarkerade området längst ned visar var bygghandel och idrottshall ska ligga. Området längst upp visar var en drivmedelsstation kan ligga. De svarta cirklarna och strecket visar cirkulationsplatser och bilväg.
Det gulmarkerade området längst ned visar var bygghandel och idrottshall ska ligga. Området längst upp visar var en drivmedelsstation kan ligga. De svarta cirklarna och strecket visar cirkulationsplatser och bilväg.

Pressmeddelande -

Bättre trafikflöde och bygghandel närmar sig i Välsviken

Nu börjar Karlstads kommun göra plats för bygghandel, idrottshall och en bättre trafiklösning i Välsviken. I veckan påbörjas arbetet med att ta ner träd och förbereda marken för att till hösten anlägga infrastrukturen.

På östra sidan vägen om nuvarande handelsområde i Välsviken planeras det för en byggvaruhandel, idrottshall och en drivmedelsstation. För att trafiken i området ska flyta på bättre ska kommunen bland annat bygga två nya cirkulationsplatser och avfartsrampen från E18 ska breddas.

- Det känns bra att vi kan komplettera den befintliga handeln i Välsviken med bygghandel som inte finns där idag. Nu får vi också ordning på trafikflödet från E18 som förhoppningsvis kan minska de tillfälliga köerna som kan uppstå, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

En av cirkulationsplatserna ska ligga där avfarten från E18 möter Välsviksleden och den andra ska ligga längre österut där bygghandeln ska vara. Det kommer även byggas fyra nya busshållplatser.

Infrastruktur till hösten

Under 2021-2022 byggs infrastrukturen som gator, VA-ledningar och dagvattenfördröjningssystem. Arbetet med trafiklösningar kommer dra igång under hösten 2021 men redan nu ska alltså avverkningen påbörjas.

- För att både vi och exploatörerna ska kunna komma igång direkt efter sommaren förbereder vi redan nu. Förhoppningen är att trafiklösning och infrastruktur är klar till hösten 2022, säger Emma Rönnbäck projektledare.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C) ordförande i teknik- och fastighetsnämnden 054-540 12 78

Emma Rönnbäck, projektledare för byggnationen i Välsviken 054-540 70 65

(Lisa Hygge, kommunikationsstrateg 070-001 06 62)


Ämnen

Taggar

Regioner