Gå direkt till innehåll
Avslutad tillsyn på Norrstrandsskolan

Pressmeddelande -

Avslutad tillsyn på Norrstrandsskolan

Skolinspektionen avslutar nu den riktade tillsynen på Norrstrandsskolan i Karlstad då de anser att de åtgärder som har gjorts, kopplat till de brister som framkom vid inspektionen förra året, är tillräckliga.

Det var under februari förra året som Skolinspektionen genomförde en riktad tillsyn på Norrstrandsskolan i Karlstad. Vid tillsynen kunde Skolinspektionen konstatera att det fanns brister inom områdena trygghet, studiero, åtgärder mot kränkande behandling samt extra anpassningar och särskilt stöd.

Skolinspektionen har utifrån Karlstads kommuns redovisning - som gjordes i november 2020 - konstaterat att de brister som framkom vid tillsynen inom samtliga områden nu är åtgärdade och att de därför avslutar ärendet på Norrstrandsskolan.

- Inom organisationen har man arbetat hårt och vidtagit flera åtgärder, bland annat prioriterat extra resurser såsom ytterligare en skolledare, bidragit med stöd från samtliga professioner inom den centrala elevhälsan, en ny struktur för beslut har arbetats fram, en utökning av personal med två extra pedagoger har tillsats, ett gemensamt studiecenter där elever kan få hjälp av speciallärare och resurspedagoger har skapats, säger Niklas Wikström, barn- och ungdomsnämndens ordförande.

- Personalen på skolan har arbetat målmedvetet och det är imponerade hur de har lyckats bidra till en mycket positiv utveckling, säger Johan Sjövall, utbildningschef grundskola, barn- och ungdomsförvaltningen.

För mer information kontakta:

Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82   
Johan Sjövall, utbildningschef grundskola barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 29 08 

Ämnen

Taggar

Regioner