Gå direkt till innehåll
Automation och nytt arbetssätt för ekonomiskt bistånd ger mer tid för socialt arbete

Pressmeddelande -

Automation och nytt arbetssätt för ekonomiskt bistånd ger mer tid för socialt arbete

Varje månad kommer det in mellan 1200-1400 ansökningar för ekonomiskt bistånd. Genom att automatisera en del av handläggningen frigörs nu värdefull tid för socialsekreterarna så att man kan hjälpa och stötta fler till egen försörjning och minskat bidragsberoende.

Handläggningen av ekonomiskt bistånd har länge till stora delar bestått av flera återkommande administrativa moment, till exempel inmatning av inkomster, utgifter, registrera och journalföra handlingar och andra uppgifter.

Del av den tiden kan handläggaren nu använda för att stödja den enskilde i dennes väg mot egen försörjning och att samverka med andra myndigheter och aktörer.

Tidigare erfarenheter visar ett att tätare samarbete med klienten ger större delaktighet, skapar tillit och ökar kunskapen om klientens behov.

Vi är väldigt nöjda med vad vi åstadkommit hittills, men det finns mer att göra. Vi kommer att utforska och prova nya arbetsformer, säger Per-Inge Lidén, ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

På sikt fortsätter vi att utvecklas och dra nytta av nya insikter och ny teknik, säger Jessica Granbom, chef för avdelningen för integration, försörjning och arbete.

För mer information kontakta:

Per-Inge Lidén, ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Telefon: 070-001 82 71.

Jessica Granbom, chef för avdelningen för integration, försörjning och arbete. Telefon: 070-001 05 03.

Ämnen

Taggar

Regioner