Gå direkt till innehåll
Frida Nilsson (C), kommunalråd Karlstads kommun och Sandra Boström, Årets Sola 2023 .
Frida Nilsson (C), kommunalråd Karlstads kommun och Sandra Boström, Årets Sola 2023 .

Pressmeddelande -

Alla vinnare på 100° Karlstad

100° Karlstad arrangerades på Karlstad CCC fredagen den 17 november. Under dagen och kvällen delades det ut elva priser till engagerade och stolta pristagare. Här kommer listan med alla driftiga vinnare!

Årets Sola

Prisutdelare: Karlstads kommun
Årets Sola är ett pris som tilldelas en inspirerande och driftig person som har ett gott bemötande. Personen ska vara en god ambassadör och representant för Karlstadsregionen. Målbilden för utmärkelsen är Eva-Lisa Holtz, den driftiga värdshusvärdinnan som levde och verkade i Karlstad på 1700-talet. Likt henne vill vi att våra gäster, invånare och företag ska trivas och må bra. "Sola" står för driftighet, entreprenörskap och gästvänlighet.

Vinnare: Sandra Boström

Motivering: Årets Sola har skapat ett koncept som lyssnar in framtidens konsumenter. Fokus på hållbarhet och cirkulation ligger helt rätt i tiden – och alla kan vara med och bidra. Personen har med glädje och driv skapat ett koncept för att minska konsumtion av nyproduktion i centrala Karlstad. Årets Sola är Sandra Boström!

Swedbanks företagspris

Prisutdelare: Swedbank
Priset tilldelas ett ägarlett företag i Karlstadsregionen som har en hållbar affärsidé, flerårig historik av mycket goda resultat samt drivs med ett enastående starkt ledarskap.

Vinnare: Bulldozer

Motivering: Detta är ett lokalt företag som under flera år visat fin lönsamhet och tillväxt i en konkurrensutsatt bransch där flera likartade bolag verkar i Karlstad. Med stor ödmjukhet inför sina uppdrag ser de till att skapa upplevelser som bygger på data, strategiska inriktningar och magkänsla. De är ledande i sin bransch och syns både inom och utom Värmland, samtidigt som de uppvisar ett starkt hjärta med fokus på hållbarhet. Deras ägare finns bland personalen och är från Värmland och företaget leds med ett modernt ledarskap. Swedbanks Företagspris går till Bulldozer

Årets butik

Prisutdelare: Karlstad Handel & NWT Media AB
Årets Butik är en butik som har lyckats med innovativ marknadsföring och som har ett hållbart framtidsperspektiv. En butik som levererar goda kundupplevelser och wow-känsla.

Vinnare: Binderiet

Motivering: Med ett tydligt helhetskoncept och engagemang skapar årets butik kundupplevelser som är unika i sitt slag. Förutom detta har de även en utarbetad strategi med tydliga affärsmål för tillväxt och utveckling. De har byggt en grund med flera affärsben som gör dem stabila inför framtiden och gör att de kan anpassa sig till marknadens förändringar. Genom att vara en aktiv del av det lokala näringslivet är de en förebild i Karlstad i sitt arbete som främjar den lokala handeln. Årets butik är Binderiet.

Compares Innovationspris

Prisutdelare: Compare
Priset tilldelas ett bolag/ organisation som i sitt arbete samverkar för att uppnå ett smart och hållbart samhälle med hjälp av tech.

Vinnare: Visibla

Motivering: Ett entreprenörsdrivet bolag som med tech utvecklat och skapat nya möjligheter som snabbt och smidigt bidrar till ett mer hållbart samhälle. Med ett komplett team har bolaget möjliggjort för traditionella branscher att arbeta cirkulärt och gjort skrot till en handelsvara. Grattis Visibla!

Löfbergs - Family Business Award

Prisutdelare: Familjen Löfbergs
Löfberg Family Business Award går till ett familjeföretag som förenar ägarfamiljens engagemang och delaktighet med affärsmässiga framgångar, och som därmed är en god ambassadör för familjeföretagens betydelse för värmländskt och svenskt näringsliv.

Vinnare: Familjen Granqvist och Granqvist Sportartiklar.

Motivering: Den här familjen har handskats med både möjligheter och utmaningar i flera decennier, och byggt upp en verksamhet som gör avtryck på många plan. Här förenas positiva resultat med ett gediget hållbarhetsarbete och socialt engagemang – långt utanför Värmlands gränser. Det – i kombination med en planerad och pågående generationsväxling – gör att man är en mycket god ambassadör för familjeföretagens betydelse. Vinnaren är: Familjen Granqvist och Granqvist Sportartiklar.

Årets mötespris

Prisutdelare: Visit Karlstad Möten, Karlstads kommun och Visit Karlstad Member
Priset tilldelas en person eller organisation som under året gjort betydande insatser för att utveckla Karlstad som mötesdestination och bidragit till att skapa mervärde för invånare, företag, föreningar och organisationer i regionen.

Vinnare: Barnrättsdagarna

Motivering: Årets pristagare har varit en drivande kraft i att marknadsföra Karlstad som en attraktiv mötesdestination. Genom sitt mod, engagemang och sin ihärdighet har de lokala värdarna lyckats locka mötet till Karlstad inte bara en utan tre gånger. De har med sitt enastående arbete som lokala värdar satt Karlstad på kartan. Årets mötespris går till Barnrättsdagarna!

Effect Good to Great Award

Prisutdelare: Effect Management
Priset tilldelas ett företag eller en organisation som utvecklas systematiskt, hållbart och framgångsrikt för att anpassa sig till framtidens utmaningar och möjligheter. Aktören skall medvetet och ansvarsfullt arbeta med hållbarhet ur flera perspektiv och samtidigt stärka Värmland som affärs- och arbetsmarknadsregion. Vi vill att vinnaren gör gott för kunder, människor och utifrån egna förutsättningar – för världen!

Vinnare: Branäsgruppen

Motivering: Effect Good to Great Award går till en aktör som sätter Värmland på kartan, tar ansvar socialt och för miljön och som sticker ut på ett bra sätt i en bransch som är utmanande ur många perspektiv. En aktör som vågar tro och satsa på en hållbar morgondag där unga vuxna formas, familjer skapar minnen för livet och där förändring till det bättre är hjärtat som får bolaget att pulsera. Säsong efter säsong. Vinnaren är Branäsgruppen.

Årets Samverkanspris

Prisutdelare: Karlstads universitet
Samverkanspriset går till en student eller en grupp studenter som har visat en extra god förmåga att samarbeta eller skapa projekt med det omgivande samhället, som företag, organisationer eller föreningar.

Både studenter och medarbetare är välkomna att nominera och vinnaren ska bidra till att stärka studenters anställningsbarhet och nätverk.

Vinnare: Föreningen Tekla, nätverket för kvinnor och icke-binära som pluggar på Karlstads universitet.

Motivering: Det här är studenterna som skapar möten i form av föreläsningar, mingelkvällar och nätverksfrukostar med personer i ledande befattningar i näringslivet. De förbereder sig för framtida ledarskap och tar även ansvar för att väcka intresse hos barn och unga. På alla sätt är de goda förebilder och inspiratörer som gör naturvetenskap och teknik attraktivt. Vinnaren är föreningen Tekla, nätverket för kvinnor och icke-binära som pluggar på Karlstads universitet!

Årets Spelentreprenör

Prisutdelare: Embracer Group och The Great Journey
Årets spelentreprenör är en person eller ett företag som med sin kreativitet och talang skapat en innovativ spelidé, som främjar den svenska spelindustrin och sätter Värmland och Karlstad på kartan.

Vinnare: Agera Games

Motivering: En entreprenörs resa är sällan helt rak, ej heller vår pristagares.
Genom att visa stort prov på såväl tålamod som kreativitet har de framgångsrikt navigerat kring verklighetens förändrande förutsättningar och ekonomins realiteter. De har brutit ny mark i det lokala sammanhanget och på så vis banat väg för de värmländska spelentreprenörer som kommer efter. Deras resa tar sin början i den värmländska myllan för att så småningom lansera en färdig produkt som tar oss hela vägen ut i rymden. Med stort fokus på tillgänglighet har vår pristagare gett oss ett fysiskt utmanande VR-spel som efter releasen för ett par månader sedan mötts av mycket goda omdömen. Its time to go bananas: Årets pristagare är Agera Games!

Årets kooperativa eldsjäl

Prisutdelare: Värmländsk Kooperation
Årets kooperativa eldsjäl tilldelas en person som under lång tid engagerat sig inom kooperation och bidragit till kooperativ utveckling.

Vinnare: Gunnel Kardemark

Motivering: Det startade med ett kooperativt samtal inkluderande praktiker, experter och akademin. Ett samtal, ”Sista fredagen i månaden”, som pågick i tre år. Vår eldsjäls engagemang växte med konceptet, den kooperativa idén - i syfte att bidra till ett bättre Värmland, till en bättre värld. Idag driver vår eldsjäl regionala och nationella utvecklingsfrågor baserat på människors lika värde till gagn för kooperativ utveckling. Årets kooperativa eldsjäl är Gunnel Kardemark.

Årets kooperativ

Prisutdelare: Värmländsk Kooperation
Årets kooperativ tilldelas ett Kooperativ som på tydligt sätt arbetar efter de kooperativa principerna och som i övrigt utmärker sig på ett tydligt sätt.

Vinnare: Nifa

Motivering: Årets kooperativ förenar affärsnytta med medlemsnytta i en kontext av det lokala. En Kombination som bidrar till måluppfyllelse av Agenda 2030. Med sina 90 medlemsföretag verkar de för en hållbar livs- och dryckesproduktion i Värmland. Årets kooperativ Värmland är Nifa.

Om 100° Karlstad

100° Karlstad är ett årligen återkommande arrangemang som arrangeras av Karlstads kommun. Medarrangörer är Karlstad CCC, Karlstad handel, Swedbank och Karlstads universitet.

Målgrupp för arrangemanget är alla företag, små som stora inom olika branscher inom det värmländska näringslivet.

För mer information kontakta:

Helena Wiktelius, projektledare, telefon 073-026 26 14.

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.