Gå direkt till innehåll
Alla elever på mellanstadiet får dator eller läsplatta

Pressmeddelande -

Alla elever på mellanstadiet får dator eller läsplatta

I april 2020 beslutade barn- och ungdomsnämnden att varje elev på mellanstadiet tillfälligt skulle få tillgång till en egen dator eller läsplatta. Nu har nämnden beslutat att tillgången ska vara permanent. Ökad tillgång till digitala verktyg ger eleverna bättre förutsättningar att dra nytta av digitaliseringens möjligheter samt bättre förutsättningar för en likvärdig utbildning.

Att mellanstadieelever under pågående Coronapandemi fått möjlighet att ta del av varsitt digitalt verktyg innebär att de kan delta i undervisning på distans - något som tidigare endast varit möjligt för elever på högstadiet. Karlstads kommuns långsiktiga satsning kommer nu att skapa förutsättningar som tidigare inte funnits, bland annat inför digitala nationella prov 2023.

–Coronapandemin har medfört många utmaningar för både elever och pedagoger. Trots det har undervisningen kunnat upprätthållas mycket tack vare de insatser som gjort av lärare och övriga medarbetare på de enskilda skolorna. Att vi nu kan erbjuda alla elever på mellanstadiet permanent tillgång till en dator eller läsplatta blir ett stort stöd i undervisningen under rådande pandemi, men också framöver, säger Niklas Wikström, ordförande i barn-och ungdomsnämnden.

Distansundervisning över förväntan

En skola som testat på distansundervisning på mellanstadiet under pandemin är Skattkärrsskolan. Skolan började förbereda sig för en övergång redan i mars förra året genom att ta fram olika strategier och planer. När det väl var dags kunde de ställa om från en dag till en annan utan problem.

–Distansundervisningen har varit över förväntan på Skattkärrsskolan. Vi har kunnat undervisa hela skoldagen i alla ämnen. Såklart har vi fått anpassa undervisningen och varit mer teoretiska i praktiska ämnen. Men det har varit roligt att se hur snabbt eleverna faktiskt har anpassat sig, utvecklat sina kunskaper och testat sig fram för att lösa olika problem, säger Johan Wisenius, rektor 4–6 på Skattkärrsskolan.

En av utmaningarna har dock varit att fånga upp enskilda elever för att kunna hjälpa till med specifika uppgifter digitalt - vilket man fått lösa genom extrastöd på andra sätt.

–Däremot ser vi också elever som det gått bättre för vid distansundervisning. Samtidigt som det finns utmaningar så ser jag vilka möjligheter digitala hjälpmedel kommer att skapa. Vi har varit vana vid att gå till jobb/skola när vi är friska och stanna hemma när vi är sjuka – framöver kommer eleverna troligtvis kunna delta i undervisningen digitalt när de är lite krassliga, och får på så sätt goda förutsättningar för att klara sin skolgång, fortsätter Johan.

För mer information kontakta:

Elin Johansson, avdelningschef kommunikation och digitalisering, 054–540 18 66

Ämnen

Regioner