Gå direkt till innehåll
Äntligen får högstadieelever gå ut på prao och möta arbetslivet igen!

Pressmeddelande -

Äntligen får högstadieelever gå ut på prao och möta arbetslivet igen!

Runt 800 högstadieelever ska äntligen få gå ut på prao och möta arbetslivet igen efter 1,5 år. Sedan vårterminen 2020 har praon för årskurs 8 och 9 i Karlstads kommuns grundskolor varit inställd. Istället har eleverna fått möta arbetslivet digitalt genom anordnade framtidsveckor.

Dagens elever är framtidens medarbetare och genom prao får eleverna chansen att skapa och möta förebilder i olika branscher. Arbetslivet har en stor inverkan på elever som står inför sitt framtidsval och funderar på vilken väg de ska välja inför framtiden och i livet. Under november och december kommer alla elever i årskurs 9 gå ut på prao. Alla elever ska erbjudas minst tio dagars prao under sin skolgång. I Karlstads kommun går årskurs 9 ut på en veckas prao på höstterminen och årskurs 8 en veckas prao på vårterminen.

– Praon är för många ungdomar den första kontakten med arbetslivet som kan komma att påverka framtida yrkesval. Därför känns det både viktigt och värdefullt att få samverka med arbetslivet som kan erbjuda våra elever minst en vecka där de får kunskaper om arbetslivet och får testa på att omsätta teori till praktik, säger Niklas Wikström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Lansering av webbplats för barn och elevers framtidsval

I samband med årets prao lanserar barn- och ungdomsförvaltningen också en webbplats på karlstad.se där all samlad information om framtidsval finns för arbetsgivare, skolpersonal, elever, vårdnadshavare och för alla andra som är intresserade av hur kommunen arbetar med valkompetens från förskolan och genom hela grundskolan. Karlstads kommun har utifrån beslut även tagit fram en huvudmannaplan för Framtidsval – en riktlinje för studie- och yrkesvägledning med målet att alla elever ska nå gymnasiebehörighet efter årskurs 9. Alla barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt samt utvecklar en god förmåga att göra medvetna utbildnings- och yrkesval.

Webbplatsen för Framtidsval är ett paraply för alla de aktiviteter som genomförs från förskola till årskurs 9 i arbete kring studie- och yrkesvägledning. Sidan kommer bland annat innehålla information och stöd för högstadieelever inför deras prao, information till arbetsgivare som vill samverka med grundskolan på olika sätt under hela läsåret samt stöd och information till skolpersonal och vårdnadshavare. Senare i höst tillkommer även Yrkesbiblioteket som är ett webbaserat verktyg för att främja samverkan mellan skola och arbetsliv, från förskoleklass till årskurs 9.

– Vi har ett tydligt uppdrag att koppla undervisning till arbetsliv och yrken för att vidga elevernas perspektiv. Samtidigt står arbetslivet inför stora utmaningar med att rekrytera personal med rätt kompetens under många år framöver, säger Maria Mangelin, enhetschef, Vägledning och Pedagogiskt stöd, barn- och ungdomsförvaltningen.

Skolans mål är att alla elever ska få en god förmåga att göra medvetna studie- och yrkesval.

– Genom vår nya webbplats och genom Yrkesbiblioteket som lanseras senare i höst får arbetsgivare möjlighet att nå sina blivande medarbetare redan i yngre åldrar, vilket är en förutsättning för att kunna bryta stereotypa val på grund av kön, socioekonomiska och kulturell bakgrund och rekrytera för en jämlik och jämställd arbetsmarknad, avslutar Mangelin.

Ta emot praoelever!

Är du arbetsgivare och vill möta framtidens medarbetare genom att erbjuda dem prao? Besök vår webbplats för mer information och kontaktuppgifter: karlstad.se/framtidsval/prao-arbetsgivare.

För mer information kontakta:

Maria Mangelin, enhetschef, Vägledning och Pedagogiskt stöd barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 57 33
Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82
Amanda Karlsson, kommunikatör barn- och ungdomsförvaltningen 054-540 35 20

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.