Gå direkt till innehåll
Åtgärder inom grundskolan kommande veckor

Pressmeddelande -

Åtgärder inom grundskolan kommande veckor

När vårterminen startade såg undervisningsformen olika ut på våra kommunala högstadieskolor. Vissa elever i årskurs 8 och 9 fick på deltid fortsätta med distansundervisning och vissa elever återgick helt till närundervisning på plats i skolan. Beslutet gällde fram till den 24 januari. Nu förlängs beslutet för några av våra skolor fram till den 5 februari.

Distansundervisning kommer delvis att ske för grundskolans elever på Norrstrandsskolan, Rudskolan, Ilandaskolan och Mariebergsskolan under perioden 25 januari till 5 februari 2021. Distansundervisning omfattar endast elever i årskurs 8 och 9 och för delar av undervisningstiden.


Distansundervisning kommer även att ske delvis för grundskolans elever på Hultsbergsskolan under perioden 25 januari till 29 januari 2021. Distansundervisning omfattar även här endast elever i årskurs 8 och 9 och för delar av undervisningstiden. 

Distansundervisning ska enbart användas som ett komplement när alla andra åtgärder har prövats.

- Då läget av smittläget är svårbedömt och osäkert följs utvecklingen regelbundet och prövas mot risk för trängsel i skolorna. Det finns en beredskap för att fatta ytterligare beslut om fortsatt distansundervisning men ambitionen är att helt kunna återgå till närundervisning så fort det finns förutsättningar för det, säger Niklas Wikström, barn- och ungdomsnämndens ordförande.


Noga överväganden har gjorts tillsammans med berörda myndigheter, berättar skoldirektör Maria Kjällström:

- Under hela pandemin har vi haft tät dialog med Smittskydd Värmland.
Vi har, precis som tidigare, tittat på olika förutsättningar hos våra högstadieskolor. Det kan handla om möjligheter till flexibel användning av skolans lokaler, hur många elever som går på skolan, storlek på klasser och om skolan har möjlighet att använda närliggande lokaler för att sprida ut eleverna.


För enskilda elever kan rektor fatta beslut om undervisning på plats i skolan om det krävs för att ge rätt stöd. Modersmålsundervisning föreslås ske på distans för samtliga elever i årskurs 7-9 under perioden 25 januari till 5 februari. Grundsärskolan omfattas inte av beslutet. Det gör inte heller Helix, den enhet som är kopplad till kommunens HVB-hem. 

De elever som har distansundervisning har rätt till skollunch. 

För mer information kontakta:

Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82  
Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 39 82   


Ämnen

Taggar

Regioner