Gå direkt till innehåll
Högvuxet gräs på Sundsta
Högvuxet gräs på Sundsta

Pressmeddelande -

Årets grässkötsel gynnar pollinatörer och trädrötter

Ett nytt ”mellanlångt” gräs, fler så kallade promenadängar och ingen klippning över känsliga trädrötter Stadsträdgården. Det är några av årets nyheter när det kommer till skötsel av gräsytor i Karlstads kommun. Stort fokus ligger på att öka den biologiska mångfalden och resultatet går redan att se.

I Karlstads kommun finns skötselklasserna paradgräs, bruksgräs, högvuxet gräs, slaghack, äng och naturgräs och de klipps allt från en gång i veckan, varannan vecka, en gång i månaden till en gång per år.

Nytt för i år är bland annat skötselklassen högvuxet gräs som kommunen bara klipper en gång i månaden och syftar till att öka den biologiska mångfalden. Den har införts på elva platser och kan ses på bland annat på Sundsta (vid Bjurbäcksgatan nära bron till Sandsgrundsudden).

Mer motståndskraftigt

- Det fina med högvuxet gräs är att gräset blir lite högre och får fler låga växter som hinner blomma och gynnar pollinatörer. Det här gräset blir dessutom mer motståndskraftigt mot värmeböljor så vi får grönare gräsmattor i torra perioder som också hjälper till att hålla temperaturerna nere. Samtidigt blir gräset inte så högt att det blir svårt att vistas här, berättar Josefin Willman, parkingenjör på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Fler promenadängar

De senaste åren har kommunen gjort så kallade promenadängar av gamla traditionella gräsytor. De innebär att kommunen låter gräset växa upp helt på stora delar av ytan men klipper promenadstråk runt och ibland igenom ytan. En handfull ytor har kommit till i år och totalt finns nu ett 70-tal promenadängar i Karlstad.

Vi håller på att inventera arter i promenadängarna och ser redan nu att mängden blommor och pollinatörer är betydligt fler nu. Ett bra exempel är en av årets nya promenadängar på Orrholmen. Trots att det är första året ser vi redan prästkragar och blåklockor växa här. Den är jättefin och fler arter kommer komma nästa år, säger Josefin Willman.

Klipper inte under känsliga träd i Stadsträdgården

En annan nyhet för året när det kommer till grässkötsel är att gräset under vissa träd i Stadsträdgården inte kommer att klippas alls.

- Efter råd från arborister som undersökt träden i Stadsträdgården har vi valt att inte klippa gräset under speciellt känsliga träd. Det beror på att rötterna kan ta skada av tyngden av gräsklipparna, berättar Josefin Willman.

Fakta om skötselklasser av gräs

Paradgräs – klipps en gång per vecka

Bruksgräs – klipps varannan vecka

Högvuxet gräs – klipps en gång per månad

Slaghack – slås en gång per och det avklippta gräset ligger kvar

Äng – slåttras en gång per år och det avklippta gräset samlas upp och forslas bort

Naturgräs – en åtgärd per år (kan vara klippning, trimning etc)

För mer information kontakta:

Josefin Willman, parkingenjör, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 36 76

(Annica Granlund, kommunikationsstrateg teknik- och fastighetsförvaltningen tfn 0504-540 68 66)

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.