Gå direkt till innehåll
58 miljoner kronor i bidrag till ett än mer hållbart Karlstad

Pressmeddelande -

58 miljoner kronor i bidrag till ett än mer hållbart Karlstad

Karlstad kommun får 58 miljoner kronor av Trafikverket för att ge bättre förutsättningar för gående, cyklister och kollektivtrafik i samband med att snabbusslinjen byggs ut.

Snabbusslinjen ska byggas ut från Rud via Kronoparken och Karlstads universitet till Välsviken, en sträcka som många reser med buss redan nu. Genom projektet förbättras områden omkring hållplatser med exempelvis cykelparkering och ger större möjligheter till byten mellan cykel, buss och tåg.

- Vi är glada att även Trafikverket tycker att det är en viktig satsning vi gör här i Karlstad. När vi gör det enklare att resa kollektivt och att ta sig fram till fots och med cykel så kan Karlstad växa hållbart och bida till att Karlstad blir klimatneutralt 2030, säger Monika Bubholz (MP), Karlstads kommun.

Sedan tidigare har Karlstadsstråket byggts från Rud till Karlstads centrum och nu senast till det nya bostadsområdet Jakobsberg. Nu ska det alltså byggas ut österut från Rud.

- Vårt mål är att snabbusslinjen ska nå många av våra stora besöksmål och arbetsplatser. Redan idag passerar linjen exempelvis Karlstads centrum och centralsjukhuset, nu kommer den även nå Karlstads universitet och Välsvikens handelsområde. Det underlättar både studier och jobb för Karlstadsborna. Det bidrar även till att bryta segregationen när vi knyter ihop centrala Karlstad med stora stadsdelar som Rud och Kronoparken, säger Anders Tallgren (S), Karlstads kommun.

Förutom de 58 miljoner kronor som Trafikverket har beviljat i bidrag satsar Karlstads kommun 65 miljoner kronor. Projektet planeras börja byggas under 2024 och görs i samverkan med Region Värmland. Läs mer på karlstad.se/snabbusslinje.

För mer information kontakta:
Monika Bubholz (MP), kommunalråd Karlstads kommun, 054-540 12 85
Anders Tallgren, (S), kommunalråd Karlstads kommun, 054-540 10 45

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.