Gå direkt till innehåll
Medins Havs och Vattenkonsulter AB, hjälpte till att utföra provfisket.
Medins Havs och Vattenkonsulter AB, hjälpte till att utföra provfisket.

Pressmeddelande -

423 infångade fiskar visar på god ekologisk status i Mariebergsviken

I augusti genomfördes ett provfiske i Mariebergsviken för att ta reda på vilken påverkan Karlstad som stad har på stadsnära vatten. Sammantaget fångades 423 fiskar fördelade mellan nio arter. Resultatet av provfisket visade att Mariebergsvikens ekologiska status med avseende på fisk är god. Det övergripande resultatet för viken är måttlig status.

-Vi driver ett Lokala vattenvårdsprojekt tillsammans med Klarälvens vattenråd och Hammarö kommun, för att få bättre koll på vattenkvaliteten och miljöpåverkan i nedre Klarälven och norra Vänern. Som en del i projektet genomfördes ett provfiske då vi ville kunna göra en bedömning av näringsämnes- och miljögiftspåverkan hos fiskarna, samt få information om hur viken är som livsmiljö, förklarar Ida-Lis Rundin, vattensamordnare på Karlstads kommun.

Det finns olika parametrar som mäts inom ekologisk status och det aktuella resultatet visar på god ekologisk status med avseende enbart på fisk. Men man vet sedan en tidigare undersökning att Mariebergsviken i stort har måttlig status.

-Det är viktigt att göra olika mätningar för att få en helhetsbild. Det har gjorts flera mätningar med avseende på näringsämnen tidigare men nu har vi även mätt särskilt farliga ämnen och så kallade PRIO-ämnen. Utöver provfiske och vattenprover har även kiselalger provtagits tidigare i viken.

Orsaken till att man är i Mariebergsviken är för att viken tar emot mycket stadsnära vatten, bland annat från Hamngatan, samt att det är ett uppskattat rekreationsområde med badplatser och ett Natura 2000 område. Eftersom viken också ligger mycket tätortsnära kan vattenkvalitén också påverkas av exempelvis dagvatten, utfyllnader, badplatser och bebyggelse.

Projekt för att se hur stadsnära vatten mår

Provfisket genomfördes genom att åtta nät lades ut över natten. På morgonen togs näten upp och fiskarna sorterades efter art för att sedan vägas och mätas. Arterna som fångades var abborre, benlöja, björkna, braxen, gers, gädda, mört, sarv och sutare.

-Provfisket är som sagt bara en del i ett större projekt för att se hur våra stadsnära vatten mår, projektet ska vara klart sommaren 2023. Då har vi förhoppningsvis en bra bild över vad vi behöver göra för att Mariebergsviken ska nå god status även i den samlade bedömningen och inte bara när det gäller fisk. Att Mariebergsviken i dag har måttlig ekologisk status är inget som påverkar hälsan utan man kan lugnt fortsätta att bada i viken.

Provfisket visade också att Mariebergsviken har ett artrikt fisksamhälle med abborre som talrikaste art men i övrigt med mycket karpfiskarter. Huruvida fiskarna innehåller förhöjda halter av miljögifter undersöktes inte, men inga tecken på näringsämnes- eller miljögiftspåverkan noterades vid provtagningstillfället.

Mer information:

Ida-Lis Rundin, 054 –540 46 64 eller mejl: ida-lis.rundin@karlstad.se.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Helena Wassén

Helena Wassén

Kommunikationsstrateg Miljöförvaltningen 054-540 64 64

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.