Gå direkt till innehåll
Västra bron öppnar för tung trafik igen

Nyhet -

Västra bron öppnar för tung trafik igen

På onsdag eftermiddag öppnar Västra bron för tung trafik igen. Bron, som går över Klarälven från Residenstorget till Wermland Opera, är i behov av renovering och har av säkerhetsskäl varit stängd för tung trafik över sex ton. Kommunen har fått nya och mer exakta beräkningar på brons bärighet som visar att tillfälliga barriärer gör det möjligt att öppna bron igen i väntan på renovering.

Västra bron stängdes för tung trafik av säkerhetsskäl i slutet av januari 2018 då kommunen fick en bärighetsberäkning som visade att den inte klarar den tunga trafiken. Under tiden som kommunen planerat och projekterat för en renovering eller förstärkning av bron har mer detaljerade beräkningar gjorts. De visar att tillfälliga barriärer på vardera sidor och i mitten av körbanan gör det möjligt att släppa på tung trafik igen.

- Nu när vi fått mer exakta värden på bärigheten känner vi oss trygga med att öppna bron för tung trafik i väntan på renovering, säger Stefan Björkman, gatuchef.

På onsdag 10 april klockan 9-15 kommer barriärerna monteras. Under tiden kommer bron att stängas av för biltrafik. Gående och cyklister kommer fortfarande kunna ta sig över.

Renovering 2020

Den senaste beräkningen är gjord i ett beräkningsprogram där en 3D-modell av Västra bron lagts in. Den typen av beräkning ger mer detaljerade och exakta värden än den första beräkningen.

Bron är fortfarande i behov av renovering och förstärkning men är inte i så dåligt skick som de första beräkningarna visade. Planen var att renovera bron under sommaren 2019 och upphandling påbörjades under vintern. Eftersom bara ett anbud kommit in väljer kommunen att avbryta och lägga ut upphandlingen igen.

- Eftersom bron kan vara öppen i väntan på renovering så är det inte lika bråttom. Vi vill gärna ha in fler anbud så att vi kan säkerställa att vi får ett konkurrensutsatt pris, säger Stefan Björkman gatuchef.

Bussen börjar åka i juni

Karlstadsbuss linje 2, 5, 8 och 57 har letts om under tiden som bron varit avstängd för tung trafik. Eftersom nuvarande tidtabell har anpassats till att bron är stängd kommer inte bussen att kunna trafikera bron förrän kommande tidtabellsbyte 10 juni.

- Det är mycket positivt att vi får möjlighet att köra över bron igen. Vi genomför nu, tillsammans med vår entreprenör Keolis, en ny planering som möjliggör en linjedragning över bron vid tidtabellsskiftet 10 juni, säger Mathias Lindgren, trafikchef tätort Region Värmland.

Värmlandstrafiks linjer berörs inte utan kommer att fortsätta som i nuläget.

För mer information kontakta:

Stefan Björkman, gatuchef 054 540 65 59

Mathias Lindgren, trafikchef tätort på Region Värmland 054 540 46 08

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.