Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsen godkänner strandskyddsdispens för äventyrslekplats på Skutberget

Nyhet -

Länsstyrelsen godkänner strandskyddsdispens för äventyrslekplats på Skutberget

Den strandskyddsdispens och bygglov som stadsbyggnadsnämnden beviljat för äventyrslekplatsen på Skutberget har överklagats till länsstyrelsen. I sitt beslut anser länsstyrelsen att den beviljade strandskyddsdispensen är förenlig med strandskyddets syften och att stadsbyggnadsnämnden gjort en korrekt bedömning när den beviljat dispensen. Länsstyrelsen avslår också överklagan gällande bygglovet för äventyrslekplatsen.

Detta är ett mycket glädjande beslut, främst för alla barn som besöker Skutberget i framtiden. Lekplatsen kommer att bli ett fint tillskott till de aktiviteter som redan finns här och kommer säkert locka många barnfamiljer hit. Jag hoppas att den kan bli klar redan till sommaren trots de förseningen vi haft, men det kräver förstås att domen inte blir överklagad nu, säger Erik Nilsson, (KD), ordförande stadsbyggnadsnämnden.

  Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 24 mars att ge lekplatsen både strandskyddsdispens och bygglov. Detta gjordes efter det att byggandet av lekplatsen blivit både polisanmäld och överklagad till länsstyrelsen och länsstyrelsen beslutat att återförvisa ärendet för fortsatt hantering till stadsbyggnadsnämnden. Föreningen Skutbergets Wenner har överklagat stadsbyggnadsnämndens beslut om både strandskyddsdispens och bygglov.

  Länsstyrelsen anser i sitt beslut att föreningen inte har rätt att överklaga bygglovet och prövar därför inte ärendet. Strandskyddsdispensen har däremot prövats av länsstyrelsen som anser att även om lekplatsen skulle få en liten avhållande effekt så är den inte särskilt stark och beslutar därför att avslå överklagan. 

  Kontakt

  Erik Nilsson (KD), ordförande, telefon 054-540 12 77

  Monika Martinsson, kommunikationsstrateg, telefon 0700-208451

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kommunen med den glada solen som symbol

  I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.